Privacyverklaring

We kunnen je het beste helpen als we voldoende van je weten. Jouw persoonlijke en vertrouwelijke gegevens vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zonder jouw toestemming geven we nooit gegevens door aan anderen.

Klachten

Als je zelf cliënt bent bij ONS welzijn en je bent ontevreden over onze dienstverlening, dan kun je een klacht indienen door onderstaand formulier in te vullen. Een klacht indienen kan ook telefonisch via 088 374 25 25 of per brief aan ONS welzijn, Postbus 322, 5340 AH Oss t.a.v. klachtenfunctionaris.

Klachtenformulier

Belangrijk is dat duidelijk is waarover je een klacht wil indienen, over wie het gaat, waar en wanneer het incident heeft plaatsgevonden. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Anonieme klachten nemen we niet in behandeling. Binnen 14 dagen na ontvangst van je klacht, ontvang je een inhoudelijke reactie en stellen wij eventueel nog aanvullende vragen om de klacht goed in beeld te krijgen.

Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.