Ieder mens doet mee en telt mee

ONS welzijn is een maatschappelijk dienstverlener met 300 medewerkers en vele vrijwilligers. Wij bieden hulp aan mensen van alle leeftijden met een vraag of situatie die zijzelf (even) niet alleen kunnen oplossen. Op het gebied van wonen, meedoen, financiën, zorg, opgroeien en ontwikkelen. Vanuit wijken en dorpen werken wij aan preventieve, duurzame oplossingen voor de  inwoners. Wij leggen verbindingen tussen mensen en instanties in nauwe samenwerking met vrijwilligersorganisaties, gemeenten en partners. 

Onze missie

Samen werken aan een samenleving waarin ieder mens, van jong tot oud, tot zijn recht komt en op eigen wijze kan bijdragen om zo geluk en zingeving te beleven.

Onze visie

Wij zijn er voor iedereen met een vraag of situatie waar zij even niet alleen uitkomen. Samen met vrijwilligers, netwerkpartners en gemeenten trekken we tijdelijk of langer met hen op en zoeken naar duurzame oplossingen zodat zij weer een toekomstperspectief hebben. Wij gaan hierbij uit van de eigen kracht, talent en netwerk van mensen. Wij werken preventief en leggen verbindingen tussen mensen en instanties of instanties onderling. Samen organiseren we activiteiten en stimuleren initiatieven om iets te leren of voor de ander of buurt te doen of te betekenen.

Onze kernwaarden

De mens centraal

Wij gaan uit van ieders autonomie, talent en kracht. Ieder mens is uniek, mag er zijn en heeft iets te bieden. Respectvol gaan wij om met hun levensvisie, -verhaal en leefomgeving. Wij brengen mensen samen, signaleren, verlenen duurzame hulp, organiseren en verwijzen door waar nodig. Wij maken ons sterk voor ons gezamenlijke welzijn waarin iedereen van waarde is.

Samen

Wij kunnen het niet alleen. Alléén in samenwerking kunnen wij ons ideaal realiseren. Samen met mensen in de wijk, vrijwilligers, netwerkpartners en gemeenten bouwen wij aan een netwerk om de dienstverlening nog beter aan te laten sluiten op de individuele- en maatschappelijke behoeften.

Dichtbij

Wij zijn eenvoudig bereikbaar om zo laagdrempelige toegang tot dienstverlening te bieden. Wij zijn present in de haarvaten van ons werkgebied. Praktisch dichtbij in buurten, dorpen, wijken en steden.

Verbindend

Wij verbinden mensen door hen in contact te brengen met elkaar, met groepen, met professionals, met vrijwilligers, met instanties en andersom.