Ieder mens doet mee en telt mee

ONS welzijn is een maatschappelijk dienstverlener met 300 medewerkers en vele vrijwilligers. Wij bieden hulp aan mensen van alle leeftijden met een vraag of situatie die zijzelf (even) niet alleen kunnen oplossen. Op het gebied van wonen, meedoen, financiën, zorg, opgroeien en ontwikkelen. Vanuit dorpen en wijken werken wij aan preventieve, duurzame oplossingen voor de  inwoners. Wij leggen verbindingen tussen mensen en instanties in nauwe samenwerking met vrijwilligersorganisaties, gemeenten en partners. 

Onze missie

Samen werken aan een samenleving waarin ieder mens, van jong tot oud, tot zijn recht komt en op eigen wijze kan bijdragen om zo geluk en zingeving te beleven.

Onze visie

Wij zijn er voor iedereen met een vraag of situatie waar zij even niet alleen uitkomen. Samen met vrijwilligers, netwerkpartners en gemeenten trekken we tijdelijk of langer met hen op en zoeken naar duurzame oplossingen zodat zij weer een toekomstperspectief hebben. Wij gaan hierbij uit van de eigen kracht, talent en netwerk van mensen. Wij werken preventief en leggen verbindingen tussen mensen en instanties of instanties onderling. Samen organiseren we activiteiten en stimuleren initiatieven om iets te leren of voor de ander of buurt te doen of te betekenen.

Het werkgebied van ONS welzijn

ONS welzijn werkt in vijf gemeenten, maar we doen niet overal hetzelfde. Onze dienstverlening hangt af van de lokale afspraken met een gemeente.

Teams in de wijk

Onze teams verhuisden dit jaar naar de wijken en dorpen en werken voor en samen met de lokale inwoners. De teams hebben kennis over jeugd, gezin, volwassenen en ouderen en zijn er voor mensen van alle leeftijden.

Centra voor Jeugd & Gezin

ONS welzijn heeft twee Centra voor Jeugd & Gezin (CJG). CJG Maasland voor Oss en Bernheze, met een inlooppunt in Oss. En CJG Meierijstad voor gemeente Meierijstad, bezoekadres is in Veghel.

Sociaal Raadslieden

De Sociaal Raadslieden, professionals met sociaal-juridische expertise, werken in alle gemeenten. Zij houden spreekuren in Heesch, Odiliapeel, Oss, Schaijk en Uden.

Onze kernwaarden

De mens centraal

Wij gaan uit van ieders autonomie, talent en kracht. Ieder mens is uniek, mag er zijn en heeft iets te bieden. Respectvol gaan wij om met hun levensvisie, -verhaal en leefomgeving. Wij brengen mensen samen, signaleren, verlenen duurzame hulp, organiseren en verwijzen door waar nodig. Wij maken ons sterk voor ons gezamenlijke welzijn waarin iedereen van waarde is.

Samen

Wij kunnen het niet alleen. Alléén in samenwerking kunnen wij ons ideaal realiseren. Samen met mensen in de wijk, vrijwilligers, netwerkpartners en gemeenten bouwen wij aan een netwerk om de dienstverlening nog beter aan te laten sluiten op de individuele- en maatschappelijke behoeften.

Dichtbij

Wij zijn eenvoudig bereikbaar om zo laagdrempelige toegang tot dienstverlening te bieden. Wij zijn present in de haarvaten van ons werkgebied. Praktisch dichtbij in buurten, dorpen, wijken en steden.

Verbindend

Wij verbinden mensen door hen in contact te brengen met elkaar, met groepen, met professionals, met vrijwilligers, met instanties en andersom.