Betrokken van vrijwilliger tot bestuurder

ONS welzijn handelt vanuit betrokkenheid met de maatschappij en het welzijn van mensen daarin. Wij werken zeer nauw samen met vele vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties, gemeenten en partners. Samen organiseren we activiteiten en initiatieven om iets te leren of voor de ander of de buurt te doen of betekenen. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, meedoen, financiën, zorg, opgroeien en ontwikkelen. Vanuit teams in de wijk zijn wij ‘om de hoek’ aanwezig in de wijk, zichtbaar en vindbaar voor alle inwoners. ONS welzijn werkt in de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden. Bekijk hier ONS organogram.

Bestuur en Toezicht

ONS welzijn heeft een Raad van Toezicht en een bestuur.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van organisatiedoelstellingen, de strategie, de financiën en het naleven van wet- en regelgeving en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de besturing van de organisatie en de algemene gang van zaken, geeft jaarlijks goedkeuring op de begroting en jaarrekening en is werkgever, klankbord en sparringpartner voor het bestuur. Taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht liggen vast in het Reglement Raad van Toezicht ONS welzijn. ONS welzijn hanteert de Governancecode Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. Beloning van leden van de Raad van Toezicht is op basis van de richtlijnen Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).

Leden bestuur

  • de heer W.J.(Wilbert) de Haan Westerveld, bestuurder

Leden Raad van Toezicht

  • De heer L. (Barth) van Eeten, voorzitter en lid Remuneratiecommissie
  • Mevrouw P.G.M.A. (Paula) Hoynck van Papendrecht, lid Remuneratiecommissie
  • De heer C.T. (Cees) Magielse, lid Auditcommissie en voorzitter Commissie Kwaliteit en Verantwoording
  • De heer P.F.M. (Peer) Elshout, lid Commissie Kwaliteit en Verantwoording
  • Mevrouw J. (Judith) Pijnappels- van de Warenburg, voorzitter Auditcommissie

Kwaliteitslabel Sociaal Werk Nederland

Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is een uniek kwaliteitslabel dat staat voor Sterk Sociaal Werk. Het biedt opdrachtgevers, stakeholders en klanten zicht op de kwaliteit van de dienstverlening die zij inkopen bij de sociaal werk organisaties waarmee ze samenwerken. Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is ontwikkeld door Sociaal Werk Nederland in nauwe samenwerking met leden, vanuit gedeelde waarden en vanuit de ambitie om optimaal te presteren. Het label is gebaseerd op het vakmanschap van sociaal werkers, het effect van de dienstverlening voor inwoners en faciliterende, lerende organisaties met adequaat bestuur. Bekijk de website van Sociaal Werk Nederland voor meer informatie over het Kwaliteitslabel Sociaal Werk. 

Klokkenluidersregeling

ONS welzijn heeft een klokkenluidersregeling. 
De klokkenluidersregeling is voor het melden van een vermoeden:
  • van een interne onregelmatigheid van algemene, operationele of financiële aard, wanneer de aangelegenheid niet binnen de normale werkprocessen of met de eigen leidinggevende kan worden opgelost.
  • een interne misstand: ernstige immorele praktijk, waarbij een groot maatschappelijk belang in het geding is.
Een externe melding, het zogenaamde Klokkenluiden, is alleen voor de categorie ernstige immorele praktijken met een groot maatschappelijk belang. De melding gebeurt niet toevallig of met het oogmerk van eigen belang: de klokkenluider heeft nadrukkelijk de bedoeling de noodklok te luiden om de gemeenschap te waarschuwen voor een specifieke, acute of dreigende misstand.

Algemene gegevens

Kamer van Koophandel nummer: 64800741
Fiscaal nummer: NL 855854455B01
Rekeningnummer: IBAN NL81 RABO 0307594521