Betrokken van vrijwilliger tot bestuurder

ONS welzijn handelt vanuit betrokkenheid met de maatschappij en het welzijn van mensen daarin. Wij werken zeer nauw samen met vele vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties, gemeenten en partners. Samen organiseren we activiteiten en initiatieven om iets te leren of voor de ander of de buurt te doen of betekenen. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, meedoen, financiën, zorg, opgroeien en ontwikkelen. Vanuit teams in de wijk zijn wij ‘om de hoek’ aanwezig in de wijk, zichtbaar en vindbaar voor alle inwoners. ONS welzijn werkt in de gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss. Bekijk hier ONS organogram.

Bestuur en Toezicht

ONS welzijn heeft een Raad van Toezicht en een bestuur.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van organisatiedoelstellingen, de strategie, de financiën en het naleven van wet- en regelgeving en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de besturing van de organisatie en de algemene gang van zaken, geeft jaarlijks goedkeuring op de begroting en jaarrekening en is werkgever, klankbord en sparringpartner voor het bestuur. Taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht liggen vast in het Reglement Raad van Toezicht ONS welzijn. ONS welzijn hanteert de Governancecode Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. Beloning van leden van de Raad van Toezicht is op basis van de richtlijnen Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).

Bestuur

  • A.H. (Arie) de Vries

Leden Raad van Toezicht

  • L. (Barth) van Eeten
  • H.P.L. (Hanneke) Muijsers
  • J.P.T. (Jan) van der Kruis
  • J. (Johan) Klomp
  • J.S.M. (Judith) Pijnappels – van de Warenburg
  • E.A.J. (Lisbeth) Verharen

Bekijk het overzicht van nevenfuncties van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

ANBI

Stichting ONS welzijn heeft een ANBI-status sinds (begin) 2022. In het kader van de regels van de Belastingdienst rondom ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn wij verplicht een aantal gegevens via deze website beschikbaar te stellen. Hieronder vind je dit overzicht.

Naam

Stichting ONS welzijn
Publieksnaam: ONS welzijn
KVK handelsregister nummer: 64800741
RSIN / Fiscaal nummer: 855854455

Contactgegevens

ONS welzijn
Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss

Bestuurssamenstelling

Raad van Bestuur: Arie de Vries

Directie: Mariken van Woerkum en Ralph Koenis

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het leveren van professionele ondersteuning bij (het vergroten van) de zelfredzaamheid en autonomie van burgers (ouders, kinderen, individuen, groepen en collectieven) en hun deelname aan de (participatie)maatschappij.

Beleidsplan

Klik hier om het beleidsplan van ONS welzijn te lezen.

Beloningsbeleid

Alle medewerkers van ONS welzijn vallen onder de CAO Sociaal Werk.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Klik hier voor het verslag uitgeoefende activiteiten.

Financiële verantwoording

Klik hier voor de financiële verantwoording.

Publicatieplicht ANBI

Klik hier voor het standaardformulier publicatieplicht ANBI.

Kwaliteitsmanagement ONS welzijn volgens ISO 9001:2015

Het kwaliteitsmanagementsysteem van ONS welzijn heeft het ISO9001:2015 certificaat. De ISO9001:2015 is de internationaal erkende norm die garandeert dat een organisatie voldoet aan hoge standaarden voor het beheersen en borgen van de kwaliteit van de dienstverlening. Daarbij wordt continu gewerkt aan het verbeteren van de dienstverlening en alle processen die daarmee samenhangen.

Klokkenluidersregeling

ONS welzijn heeft een klokkenluidersregeling. 
De klokkenluidersregeling is voor het melden van een vermoeden:
  • van een interne onregelmatigheid van algemene, operationele of financiële aard, wanneer de aangelegenheid niet binnen de normale werkprocessen of met de eigen leidinggevende kan worden opgelost.
  • een interne misstand: ernstige immorele praktijk, waarbij een groot maatschappelijk belang in het geding is.
Een externe melding, het zogenaamde Klokkenluiden, is alleen voor de categorie ernstige immorele praktijken met een groot maatschappelijk belang. De melding gebeurt niet toevallig of met het oogmerk van eigen belang: de klokkenluider heeft nadrukkelijk de bedoeling de noodklok te luiden om de gemeenschap te waarschuwen voor een specifieke, acute of dreigende misstand.

Algemene gegevens

Kamer van Koophandel nummer: 64800741
Fiscaal nummer: NL 855854455B01
Rekeningnummer: IBAN NL81 RABO 0307594521