Wat doet de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad van ONS welzijn is een onafhankelijk adviesorgaan en denkt, praat en beslist mee over onderwerpen die nu of in de toekomst belangrijk zijn. Wanneer cliëntenbelangen in het geding zijn, zorgt zij ervoor dat hiermee rekening gehouden wordt. Voorop staat dat een bijdrage wordt geleverd aan een goede hulp- en dienstverlening bij ONS welzijn. De Cliëntenraad laat de stem van cliënten horen en zorgt ervoor dat er op de juiste plaats naar wordt geluisterd. De raad is een kritische volger van het instellingsbeleid, voert overleg met de directie en geeft gevraagd en ongevraagd advies. 

Over ONS welzijn

ONS welzijn is een welzijnsorganisatie voor mensen van alle leeftijden met een vraag of probleem welke zij niet alleen kunnen oplossen. Samen zoeken we naar een oplossing op het gebied van wonen, meedoen, financiën, zorg, welzijn en opvoeden en opgroeien. ONS welzijn is er ook voor mensen met plannen om iets te leren, voor zichzelf of voor een ander of de buurt waarin hij/zij woont. Onze missie luidt: Samen werken aan een samenleving waarin ieder mens, van jong tot oud, tot zijn recht komt en op eigen wijze kan bijdragen om zo geluk en zingeving te beleven. Dat willen wij bereiken voor mensen in Noordoost-Brabant.

Cliëntenraad zoekt nieuwe leden!

De Cliëntenraad zoekt nieuwe leden voor het behartigen van de algemene cliëntenbelangen voor cliënten die op welke manier dan ook steun ontvangen van medewerkers en/of vrijwilligers van ONS welzijn.

Je houdt je bezig met:

 • contact onderhouden met cliënten van ONS welzijn
 • om de maand overleg met de Cliëntenraad
 • periodiek overleg met bestuur en ondernemingsraad
 • bezoeken van informatiebijeenkomsten en workshops
Wat krijg je aangeboden?
 • een positieve en betrokken organisatie
 • enthousiaste collega raadsleden
 • reiskostenvergoeding en een vergoeding van € 200,- per jaar

Wie zoeken we?

We zoeken iemand die:

 • ongeveer 8 uur per maand beschikbaar is
 • affiniteit heeft met welzijnswerk
 • bereid is zich in te leven in de brede dienstverlening van ONS welzijn
 • beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden
 • onderscheid ziet tussen cliënten- en organisatiebelang
 • onderscheid maakt tussen individueel en algemeen cliëntenbelang
 • makkelijk contact heeft met mensen die de brede dienstverlening van ONS welzijn gebruiken

Contact

Wil je meer weten over de Cliëntenraad? Of wil je een bijdrage leveren aan het behartigen van de algemene belangen van de cliënten van ONS welzijn? Neem contact op met ons! Mail clientenraad@ons-welzijn.nl of bel 088 374 2525

Bent je cliënt bij ONS welzijn en ben je ontevreden over onze dienstverlening? Vul dan het Klachtenformulier in.