ONS welzijn

ONS welzijn levert sociaal werk in alle soorten en maten. Wij helpen mensen individueel of via een groepsgewijze (collectieve) aanpak. Ook werken we zoveel mogelijk met vrijwilligers (informele steun) zodat zo licht mogelijke of geen inzet van een beroepskracht (formele steun) nodig is.

Preventief en duurzaam

Onze focus ligt altijd op een preventieve, duurzame oplossing. Waar dat kan helpen we mensen zoveel mogelijk verder vanuit hun eigen mogelijkheden, talenten en kracht én wat de omgeving en het eigen sociale netwerk daarin kan bieden. Want hoe meer mensen zelf en samen in beweging komen en elkaar helpen, hoe beter dat is. Zo blijft de individuele en formele ondersteuning beschikbaar voor mensen die er zelf of samen echt niet meer uitkomen.

Integrale aanpak

ONS welzijn werkt via een integrale aanpak vanuit 4 pijlers van dienstverlening die elkaar onderling versterken. Wij helpen mensen een plan te maken met daarin een analyse van hun vraag, mogelijke doelen en welke soort(en) ondersteuning nodig is. Continu zoeken we naar balans tussen de vier pijlers, zodat voor mensen de voor hen best passende oplossing voor handen is. 

Individuele ondersteuning

Voor mensen van alle leeftijden die (even) niet verder kunnen met een situatie. Deze individuele aanpak varieert van het geven van korte informatie of advies tot langere ondersteuning met een cliëntplan. De aandacht ligt altijd op het bieden van handvatten, het vergroten van de eigen kracht en meedoen in de samenleving zodat mensen zelfstandig verder kunnen.

Groepen & Trainingen

ONS welzijn organiseert trainingen en lotgenotengroepen waar we individuele vragen bundelen (collectiveren). Meedoen en samen leren staan voorop. Het leidt tot meer sociaal contact, ook buiten of na de activiteit, en versterkt de eigen kracht van mensen op praktisch en sociaal vlak. Een groepsgewijze aanpak voorkomt de inzet van duurdere zorg geheel of gedeeltelijk.

Vrijwillige inzet & Mantelzorgondersteuning

Vrijwilligersbemiddeling waarbij mensen zich individueel voor elkaar inzetten en steunen (informele steun). Doel is versterken van het sociale netwerk van mensen, voorkomen van overbelasting van mantelzorgers, hulp bieden in en om huis, bij vervoer, administratie en tegengaan van eenzaamheid en isolement.

Samenlevingsopbouw

ONS welzijn ondersteunt en stimuleert initiatieven van (groepen) mensen om zich samen in te zetten voor de opbouw van hun wijk op het gebied van onderlinge steun, participatie en leefbaarheid. Resultaat: een wijk of kern met een sterke, bruisende sociale infrastructuur, die aansluit bij de behoeftes van de inwoners.

Teams in de wijk

ONS welzijn werkt vanuit teams in de wijk waarin mensen werken met diverse specialismen zoals sociaal cultureel werk, maatschappelijk werk, leven met een beperking, schuldhulpverlening, ouderenadvies, (jeugd-) gezondheidszorg, jongerenwerk, sociaal-juridisch advies en opgroeien- en opvoedondersteuning. Daardoor heeft elk team kennis over problematiek bij jeugd, gezin, volwassenen en ouderen. De teams zijn er voor mensen van alle leeftijden. Zij werken vanuit wijken en dorpen: je kunt dicht bij huis bij hen terecht. Als begeleiding een langere periode duurt, dan is een vaste contactpersoon voor je aanwezig in het team.
Neem contact op met ONS!

Heb je een vraag? Neem contact op met ONS welzijn per telefoon via 088 374 25 25 (maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur) of verstuur je vraag via het contactformulier.

Verstuur een vraag