Cover

Werken bij ONS welzijn

ONS welzijn is een welzijnsorganisatie met de missie: íeder mens doet en telt mee. Zij bouwt samen met burgers, netwerkpartners en beleidsmakers aan een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen vanuit de eigen rol gelijkwaardig mee mag en kan doen en jeugd veilig kan opgroeien. De kernwaarden van ONS welzijn zijn autonomie (eigen regie van burgers en regelruimte voor professionals), uitgaan van talenten en nabijheid. In relatie tot haar omgeving streeft ONS welzijn naar voortdurende innovatie, meer maatschappelijk ondernemerschap en klantgerichtheid. ONS welzijn opereert vanuit een integrale ketenbenadering waarin zij zich profileert als krachtige netwerkpartner en maatschappelijk dienstverlener. Daarnaast heeft ONS welzijn een besturingsfilosofie waarin gewerkt wordt met zelforganiserende teams en resultaatverantwoordelijke medewerkers.

Als er op dit moment vacatures zijn, dan vindt u die hieronder.

Vacatures
    Bekijk onze vrijwilligers vacatures