Cover

Cliëntenraad

De Cliëntenraad van ONS welzijn is een onafhankelijk adviesorgaan en denkt, praat en beslist mee over onderwerpen die nu of in de toekomst belangrijk zijn. Als cliëntenbelangen in het geding zijn, zorgt de Cliëntenraad ervoor dat hiermee rekening gehouden wordt. Voorop staat dat een bijdrage wordt geleverd aan een goede hulp- en dienstverlening bij ONS welzijn.
De Cliëntenraad laat de stem van cliënten horen en zorgt ervoor dat er op de juiste plaats naar wordt geluisterd. Hij is een kritische volger van het instellingsbeleid, voert overleg met de directie en geeft gevraagd en ongevraagd advies.
Zie ook onze contactpagina voor het mailadres van de Cliëntenraad.

Op dit moment is de Cliëntenraad op zoek naar nieuwe leden! Lees hier meer...


Stel een vraag aan de Cliëntenraad
Neem contact op Contact opnemen met de Cliëntenraad kan door te bellen met ONS welzijn via 088 3742525 (lokaal tarief) of door te mailen naar clientenraad@ons-welzijn.nl.