Cover

Sociaal Team

Heb je een vraag of een probleem dat je alleen niet kunt oplossen? Het Sociaal Team zoekt samen met jou naar een oplossing. Je kunt dicht bij huis terecht met vragen of problemen op het gebied van je woonomgeving, zorg, welzijn en financiën, maar ook met je plannen om iets te leren, iets voor een ander te doen of de leefbaarheid in je buurt te verbeteren.

Hoe werkt het Sociaal Team?

Het Sociaal Team is er voor volwassenen. Een medewerker uit het team helpt je op weg, bijvoorbeeld door informatie te verstrekken of ondersteuning te geven bij het versterken van je eigen mogelijkheden. Het Sociaal Team kan je ook ondersteunen bij het ontwikkelen van je eigen sociale netwerk en de weg wijzen naar passende hulp of vrijwilligerswerk. Of psychosociale hulp bieden bij allerlei levensvragen en psychische problemen, zoals rouw, relatieproblemen, omgaan met ziekte of ouder worden, eenzaamheid, geldproblemen, huiselijk geweld of problemen op het werk. Is het zo dat een andere organisatie je beter kan helpen? Dan verwijzen we je door.

In een team werken mensen met diverse professionele achtergronden zoals sociaal-cultureel werk, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, Werk- en Inkomen (W&I), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), wijkverpleegkundige, ouderenadviseur en leven met een beperking.

Het Sociaal Team werkt indien nodig samen met onder andere Basisteams Jeugd en Gezin, huisartsen, woningstichtingen, zorginstellingen, zorgcoöperaties, vrijwilligersorganisaties, politie en gemeente.

Stel een vraag
Contact Sociaal Team Wil je contact opnemen met een Sociaal Team? Bel: 088 374 25 25 (lokaal tarief).
Huiselijk geweld

Heb je te maken met of vermoedens van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling en wil je hierover advies vragen of een melding doen?

Bel Veilig Thuis: 0800-2000. Dit telefoonnummer is gratis en 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

Bij acuut bedreigende situaties, bel het alarmnummer 112.