Cover

Mantelzorg

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Mantelzorg kan veel moois brengen, maar kan ook intensief zijn. Zeker als de zorg langer duurt dan gedacht, steeds zwaarder wordt en vooral naast een baan. Het Sociaal Team kan informatie geven en praktische en emotionele ondersteuning bieden aan de mantelzorger.

Voorkom overbelasting

Combineert u als mantelzorger uw zorgtaken met een betaalde baan? Deze combinatie is voor veel mensen lastig, bijvoorbeeld omdat zorgtaken en werktijden elkaar overlappen. En omdat het veel energie kost. Om te voorkomen dat u hierdoor overbelast raakt, kunt u verschillende dingen doen. Zo kunt u gebruik maken van wettelijke verlofregelingen. Of met uw werkgever in gesprek gaan over een aanpassing van uw werktijden of arbeidsduur. 
Daarnaast is er Blink. Blink levert onbetaalde zorg door vrijwilligers in te zetten bij mensen met een lichamelijke, verstandelijke of sociale beperking én mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Ons doel is het ontlasten van de mantelzorger en de hulpvrager ondersteuning te bieden bij het participeren in de samenleving.Voor meer informatie, klik hier voor de website van Blink, of bel naar 088-3752525.

Voor meer informatie kunt u ook de websites van MantelzorgNL en Werk en Mantelzorg bezoeken. Of kijk eens op de website van Samen beter thuis.

Telefonisch contact over mantelzorg?

Hebt u een vraag of gewoon behoefte aan een luisterend oor. Bel met de mantelzorglijn van MantelzorgNL: (030) 760 60 55.
U kunt natuurlijk ook gewoon met ONS welzijn bellen: (088) 374 25 25.