Cover

Mantelzorg

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Mantelzorg kan veel moois brengen, maar kan ook intensief zijn. Zeker als de zorg langer duurt dan gedacht, steeds zwaarder wordt en vooral naast een baan. Het Sociaal Team kan informatie geven en praktische en emotionele ondersteuning bieden aan de mantelzorger.

Voorkom overbelasting

Combineert u als mantelzorger uw zorgtaken met een betaalde baan? Deze combinatie is voor veel mensen lastig, bijvoorbeeld omdat zorgtaken en werktijden elkaar overlappen. En omdat het veel energie kost. Om te voorkomen dat u hierdoor overbelast raakt, kunt u verschillende dingen doen. Zo kunt u gebruik maken van wettelijke verlofregelingen. Of met uw werkgever in gesprek gaan over een aanpassing van uw werktijden of arbeidsduur. 

Voor meer informatie kunt u de websites van MantelzorgNL en Werk en Mantelzorg bezoeken. Of kijk eens op de website van Samen beter thuis.