Cover

Sociaal Team

Heeft u een vraag of een probleem dat u alleen niet kunt oplossen? Het Sociaal Team zoekt samen met u naar een oplossing. U kunt dicht bij huis terecht met vragen of problemen op het gebied van welzijn, (thuis blijven) wonen, zorg en financiën, maar ook met uw plannen om iets te leren, iets voor een ander te doen of de leefbaarheid in uw buurt te verbeteren.

Hoe werkt het Sociaal Team?

In een team werken mensen met diverse professionele achtergronden zoals sociaal cultureel werk, maatschappelijk werk, ouderenadvies en leven met een beperking. Ook een wijkverpleegkundige en een Wmo-consulent maken deel uit van het team. Als ondersteuning een langere periode duurt, dan is één van de leden van het Sociaal Team vast contactpersoon voor u. 

Een medewerker uit het team helpt u op weg, bijvoorbeeld door informatie te verstrekken of ondersteuning te geven bij het versterken van uw eigen mogelijkheden. Het Sociaal Team kan ondersteunen bij het ontwikkelen van uw eigen sociale netwerk en de weg wijzen naar passende hulp of vrijwilligerswerk. Of psychosociale hulp bieden bij allerlei levensvragen en psychische problemen, zoals rouw, relatieproblemen, omgaan met ziekte of ouder worden, eenzaamheid, geldproblemen of huiselijk geweld. Is het zo dat een andere organisatie u beter kan helpen? Dan wordt u doorverwezen. 

Het Sociaal Team werkt samen met onder andere Basisteams Jeugd en Gezin, huisartsen, woningcorporaties, zorginstellingen, zorgcoörperaties, vrijwilligersorganisaties, politie en gemeente.  


Stel een vraag
Contact Sociaal Team Wilt u contact opnemen met een Sociaal Team? Bel: 088 374 25 25 (lokaal tarief).
Huiselijk geweld

Heb je te maken met of vermoedens van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling en wil je hierover advies vragen of een melding doen?

Bel Veilig Thuis: 0800-2000. Dit telefoonnummer is gratis en 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

Bij acuut bedreigende situaties, bel het alarmnummer 112.