Cover

Mantelzorg

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Mantelzorg kan veel moois brengen, maar kan ook intensief zijn. Zeker als de zorg langer duurt dan gedacht, steeds zwaarder wordt en vooral naast een baan. Het Sociaal team of Basisteam jeugd en gezin, kan je informatie geven en praktische en emotionele ondersteuning te bieden aan de mantelzorger.

Werk en mantelzorg

Combineert u als mantelzorger uw zorgtaken met een betaalde baan? Deze combinatie is voor veel mensen lastig, bijvoorbeeld omdat zorgtaken en werktijden elkaar overlappen. En omdat het veel energie kost. Om te voorkomen dat u hierdoor overbelast raakt, kunt u verschillende dingen doen. Zo kunt u gebruikmaken van wettelijke verlofregelingen. Of met uw werkgever in gesprek gaan over een aanpassing van uw werktijden of arbeidsduur. Voor meer informatie kunt u de websites MantelzorgNL en Werk en mantelzorg bezoeken. Of kijk eens op de website van Samen beter thuis. Ook kan het Sociaal Team helpen uw situatie te verhelderen als u dat wilt. Ook kunnen wij helpen bij het organiseren van de combinatie van uw werk met mantelzorg.

U kunt ook contact opnemen met Blink. Blink levert onbetaalde zorg door vrijwilligers in te zetten bij mensen met een lichamelijke, verstandelijke of sociale beperking én mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Ons doel is het ontlasten van de mantelzorger en de hulpvrager ondersteuning te bieden bij het participeren in de samenleving.
Voor meer informatie klik hier voor de website van Blink of bel naar (088) 374 25 25.

Telefonisch contact over mantelzorg?

Hebt u een vraag of gewoon behoefte aan een luisterend oor. Bel met de mantelzorglijn van MantelzorgNL: (030) 760 60 55.
U kunt natuurlijk ook gewoon met ONS welzijn bellen: (088) 374 25 25.

Jonge mantelzorger

Eén op de tien jongeren groeit op in een gezin waar een gezinslid extra zorg nodig heeft door een ziekte of handicap. Vaak doe je dan meer in het huishouden dan je leeftijdgenoten die opgroeien in een gezin met gezonde mensen. Help je bijvoorbeeld bij de persoonlijke verzorging van de zieke, bied je emotionele steun en zorg je soms ook voor je broers en zussen? Dan ben jij een jonge mantelzorger. Je kunt dan bij ons terecht voor een luisterend oor, het regelen van praktische hulp en we kunnen je in contact brengen met andere jonge mantelzorgers.

Stel een vraag
Contact Bent u een mantelzorger? Voor informatie en ondersteuning kunt u als dat nodig is contact opnemen via 088 374 2525 (lokaal tarief).