Cover

Basisteam Jeugd en Gezin

Heb je een vraag over opvoeden en opgroeien of een probleem dat je niet alleen kunt oplossen? Het Basisteam Jeugd en Gezin biedt advies en hulp aan kinderen en jongeren tot 23 jaar en hun ouders.

Hoe werkt een Basisteam Jeugd en Gezin?

Een medewerker uit het team helpt bijvoorbeeld door informatie te verstrekken of ondersteuning te geven bij het versterken van jullie eigen mogelijkheden. We helpen je om zelf een oplossing te vinden. Bijvoorbeeld door mensen uit je eigen omgeving in te schakelen. Lukt dat niet, dan zorgen we voor professionele ondersteuning die goed bij je past.

Wij helpen je verder

Medewerkers uit het Basisteam Jeugd en Gezin begeleiden bijvoorbeeld bij vragen rondom scheiding, ontwikkeling van het kind, hooggevoeligheid, bij de opvoeding en zo nodig op andere domeinen. We sluiten aan op de vragen die leven in het gezin en werken op maat, passend in de omgeving. We stellen samen één plan op voor jullie als gezin. Is het zo dat een andere organisatie jullie beter kan helpen? Dan verwijzen we je door.

Professionele achtergrond

In de Basisteams Jeugd en Gezin werken medewerkers met diverse professionele achtergronden, zoals jeugdgezondheidszorg, jeugd- en schoolmaatschappelijk werk, jeugdpsychologie, jeugd met een beperking, bijzondere opvoed- en opgroeiondersteuning en veiligheid. Er is steeds één vast contactpersoon uit het team voor jou en je gezin.De Basisteams Jeugd en Gezin werken samen met onder andere Sociaal Teams, scholen, kinderdagverblijven, huisartsen, woningstichtingen, zorginstellingen, zorgcoöperaties, vrijwilligersorganisaties, politie en gemeente.

Diverse soorten vragen

Een collega vertelt: ‘Mensen kunnen met allerlei vragen bij ons terecht. Zo meldde Ruben van 9 zich met zijn moeder bij ons Basisteam Jeugd en Gezin. Ruben heeft een vorm van autisme. Daardoor liepen zij tegen allerlei problemen aan. Ik ben een paar keer bij hen thuis geweest om mee te kijken en hen te adviseren. Moeder snapt nu wat er zich afspeelt in het hoofd van haar zoon en kan daardoor beter met hem omgaan. Na een gesprek met de leerkracht van school gaat het daar ook steeds beter.

Een ander voorbeeld is het verhaal van Inez. Inez is 15 jaar, ze spijbelt vaak en is thuis onhandelbaar. Haar ouders wisten het echt niet meer. Mijn collega is met Inez, haar ouders en mensen uit hun nabije omgeving in gesprek gegaan. Daar kwamen mooie oplossingen uit. Bijvoorbeeld, een buurman vond een bijbaantje voor haar in een lunchroom. Dit sluit helemaal aan op haar horeca opleiding, waardoor ze daar een stuk gemotiveerder voor is geworden. En één dag per week gaat ze naar haar lievelingstante. Dat geeft net wat meer rust in het gezin.’

Stel een vraag
Contact met Basisteam Jeugd en Gezin
Wil je contact opnemen met een Basisteam Jeugd en Gezin en kom je uit de gemeente Boekel, bel dan 0492 326800.
Kom je uit Veghel, Schijndel of Sint-Oedenrode? Bel 0413 381060. Website: www.cjgmeierijstad.nl.
In de gemeente Bernheze of Oss neem je contact op met het Centrum Jeugd en Gezin: 088 374 2526 (lokaal tarief).
In de gemeente Uden neem je contact op met de Wegwijzer Uden via 0413 281 911, optie 2.
Kom je uit de gemeente Landerd? Neem dan contact op met Toegang Jeugdhulp via teampreventie@ggdhvb.nl  
Huiselijk geweld

Heb je te maken met of vermoedens van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling en wil je hierover advies vragen of een melding doen?

Bel Veilig Thuis: 0800-2000. Dit telefoonnummer is gratis en 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

Bij acuut bedreigende situaties, bel het alarmnummer 112.