10 maart 2024

Zachte landing in de wijk

In elke wijk of buurt wonen mensen die geconfronteerd worden met psychische problemen, of die kwetsbaar zijn als gevolg van bepaalde omstandigheden in hun leven. ONS welzijn biedt ondersteuning om te voorkomen dat psychisch kwetsbare mensen zich verloren voelen in de wijk.

Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en ambulantisering van de zorg is de druk op de wijken toegenomen. Hierdoor voelt niet iedereen zich even welkom of prettig in de wijk. Het is daarom van groot belang om te investeren in goede ondersteuning, leefbaarheid en buurtinitiatieven.

Vera Mols werkt als projectadviseur bij ONS welzijn, waar ze zich volop bezighoudt met lokale vraagstukken gerelateerd aan psychische kwetsbaarheid. “Als je het gevoel hebt dat de buurt niet op jou zit te wachten ligt eenzaamheid op de loer. En dat terwijl zelfstandig wonen (bijvoorbeeld na een opname in een instelling) best heel spannend is. Wij werken daarom aan een zachte landing in de wijk. Samen met de inwoner en ketenpartners zoals GGZ, huisartsen en de woningcorporatie, onderzoeken we wat er nodig is om duurzaam te wonen en wat deze mensen zelf kunnen. We doen dat samen. We zorgen ervoor dat er echt iets gebeurt. Ook werken we aan de ontwikkeling van een ‘zelfregiecentrum’ met ervaringsdeskundigen en Stichting Voor en Door, een aanvulling op wat er al is in de wijk. Het moet een ontmoetingsplek zijn waar mensen terecht kunnen voor persoonlijke ontwikkeling en herstel. Waar ze zelf aan de slag gaan. Geen hangplek, maar een plek waar vanuit ervaringsdeskundigheid met je meegedacht wordt.”

Sociaal en maatschappelijk werk in de wijk speelt een belangrijke rol voor kwetsbare mensen en hun omgeving. ONS welzijn weet wat er speelt in de wijken en helpen verbindingen te leggen tussen het formele en informele netwerk. We betrekken de naasten en omgeving van deze mensen bij hun plan, gebaseerd op ‘ik wil, ik kan en ik heb nodig’. Deze integrale aanpak zorgt ervoor dat de inwoner de regie behoudt over zijn of haar proces, terwijl we samenwerken met alle betrokken partijen in de keten. Samenwerking is de sleutel: dat is wat werkt.

Woon je in Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad of Oss en heb je vragen over dit onderwerp of wil je hierover graag in gesprek gaan? Dan kun je contact opnemen met ONS!