01 augustus 2022

Wijziging mantelzorgcompliment - Maashorst

Mantelzorgcompliment!

Gemeente Maashorst wil graag iets doen voor mantelzorgers. Daarom reiken ze ook dit jaar weer het Mantelzorgcompliment uit, rond de Dag van de Mantelzorg op 10 november 2022.

Gemeente Maashorst bestaat pas sinds 1 januari van dit jaar, na herindeling van Landerd en Uden. Om alles in de nieuwe gemeente goed op elkaar af te stemmen, moet veel werk verzet worden. En niet alles kan tegelijkertijd klaar zijn. Daarom is er in 2022 nog een verschil in het aanvragen van het mantelzorgcompliment tussen voormalig Uden en voormalig Landerd.

Het aanvragen gaat in principe nog op de oude manier.

  • Voor de kernen Uden, Volkel en Odiliapeel kan onderstaand aanvraagformulier gebruikt worden van 1 augustus 2022 tot en met 11 september 2022.
  • Voor de kernen Zeeland, Reek en Schaijk geldt een andere manier van aanvragen. Hierover volgt nog meer informatie in september. Houd daarvoor de website en de gemeentepagina in het Udens Weekblad in de gaten.

Aanvragen mantelzorgcompliment voormalige gemeente Uden

Vanaf 1 augustus 2022 kan je het mantelzorgcompliment aanvragen. Heb je vorig jaar een mantelzorgcompliment aangevraagd? Of heb je al laten weten dat je dit jaar het mantelzorgcompliment aan wilt vragen? Dan stuurt de gemeente Maashorst automatisch een aanvraagformulier toe. Je ontvangt het in de eerste week van augustus. Heb je nog nooit eerder een mantelzorgcompliment aangevraagd of heb je het formulier niet ontvangen? Print dan onderstaand aanvraagformulier uit en vul het in. In dit formulier vind je ook de voorwaarden.

Het ondertekende formulier kan je afgeven op het gemeentehuis of opsturen naar gemeente Maashorst, Antwoordnummer 14, 5400 VB Uden.

Je kan het mantelzorgcompliment tot en met 11 september 2022 aanvragen. Wees op tijd, want te laat aangevraagde complimenten nemen wij niet meer in behandeling.

Bijeenkomst voor mantelzorgers

Op 10 november is het de ‘Dag van de Mantelzorg’. Elk jaar organiseren wij een bijeenkomst voor mantelzorger(s) om ze persoonlijk in het zonnetje te zetten. Afgelopen jaren hebben we te maken gehad met het coronavirus. Hoe dat dit jaar zal gaan, is nog onduidelijk. Dat de bijeenkomst doorgaat is wel zeker, maar op welke manier dit dan gaat zijn is nu nog niet bekend. Op een later tijdstip informeren wij u daar graag over. Houd de website van de gemeente Maashorst en de gemeentepagina het Udens Weekblad in de gaten voor meer informatie.

Ondersteuning mantelzorger

Als mantelzorger moet u vaak veel ballen in de lucht houden. Ondersteuning is daarom erg belangrijk. In Maashorst wordt deze taak uitgevoerd door ONS welzijn. Kijk op de website van ONS welzijn voor het aanbod van mantelzorgondersteuning. Samen Beter Thuis biedt online tips en adviezen voor zelf- en mantelzorg. Op de website van Samen Beter Thuis vindt u diverse instructiefilmpjes over bijvoorbeeld het lopen met een rollator of iemand helpen bij het wassen en aankleden.