05 juli 2024

Vacature lid cliëntenraad van ONS welzijn in Oss

De cliëntenraad van ONS welzijn is op zoek naar een nieuw lid om de gemeente Oss te vertegenwoordigen. De cliëntenraad geeft de directie gevraagd en ongevraagd adviezen over sociaal- en welzijnswerk. De inwoners binnen het werkgebied van ONS welzijn - de gemeenten Maashorst, Bernheze, Meierijstad en Boekel - zijn vertegenwoordigd. Voor de gemeente Oss is er dus een vacature.

Voorzitter Henk Verschuur uit Heesch over de taak en het nut van de raad: “Een cliëntenraad is wettelijk verplicht en wordt door de directie van ONS welzijn ingesteld. Het is een onafhankelijk medezeggenschaps- en adviesorgaan. Er is een korte lijn met de directie. We wisselen standpunten uit over beleidszaken en de uitwerking ervan in de praktijk. Als voorzitter van de cliëntraad zie ik het als mijn taak dat ONS welzijn voor alle inwoners vindbaar, bereikbaar en toegankelijk is. Samen met de andere leden van de cliëntenraad behartig ik hun belangen bij de directie van ONS welzijn.”

Voor de cliëntenraad is het belangrijk te weten wat de burger ervan merkt en vooral hoe deze er beter van wordt. Een lid van de cliëntenraad krijgt een passende vergoeding.

Motto

Het motto van de cliëntenraad is versterken en verbinden. Zowel in de samenleving als met de organisatie van ONS welzijn. “We behartigen de belangen van alle inwoners van de vijf gemeenten die diensten afnemen van ONS welzijn”, legt Verschuur uit. “Voor een lid van de cliëntenraad is gezond verstand net zo belangrijk als deskundigheid. Een sociaal netwerk hebben is een pré.”
Vooral de kwaliteit van de dienstverlening door ONS welzijn is een belangrijk onderwerp voor de cliëntenraad. Er zijn driehonderd professionals en meer dan duizend vrijwilligers actief in het werkgebied. Daarom is ook het vrijwilligerswerk een belangrijk onderwerp. Daarnaast vraagt de communicatie binnen ONS welzijn en met de inwoners altijd om aandacht. De bekendheid en de bereikbaarheid van de cliëntenraad is voor inwoners van belang. Verschuur: “Ook zien we toe op de juiste verwerking van klachten van inwoners. En uiteraard houden we actuele onderwerpen die de gemeenten voor hun inwoners belangrijk vinden in de gaten.”

Actualiteit

Zo’n actueel thema is bijvoorbeeld langer zelfstandig wonen van ouderen en mensen met een sociale achterstand en beperkingen. Met gevolgen die kunnen leiden tot eenzaamheid, missen van sociaal contact en activiteiten en beperkte mobiliteit van mensen. Dit raakt inwoners van alle leeftijden. “Andere actuele onderwerpen zijn de niet door professionals verleende zorg zoals mantelzorg en burenhulp. Ook actueel zijn jeugd- en opbouwwerk en alcohol- en drugsgebruik. En de bezuinigingen die op ons afkomen”, weet Verschuur.

Meer informatie: