26 april 2024

Samen in gezondheid

Alle partijen op het vlak van zorg & welzijn in de regio Oss, Maashorst, Meierijstad, Bernheze en Boekel die zijn vertegenwoordigd onder ‘Samen in Gezondheid’ hebben via een snelle toets van zorgverzekeraars Coöperatie VGZ en CZ een positieve beoordeling ontvangen voor hun transformatieplan in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Met dit plan zetten de partijen gezamenlijk in op het meer voorkomen van instroom in de zorg, want niet op iedere zorgvraag van iemand is een medisch antwoord nodig. Daarnaast gaan ze actief aan de slag met het efficiënter omgaan met schaars zorgpersoneel door het verminderen van administratieve lasten en het inzetten van digitalisering. Ten slotte werken de partijen actief samen aan initiatieven die ervoor zorgen dat patiënten beter doorstromen naar de juiste zorg op de juiste plek, zodat bijvoorbeeld ouderen niet onnodig (lang) in het ziekenhuis hoeven te zijn. 

Simone Gielen, voorzitter van Samen in Gezondheid: “We zijn heel blij met de goedkeuring van de snelle toets. Hiermee is een belangrijke stap gezet. Het geeft vertrouwen voor de regio en het vervolg. Nu voorwaarts met de uitwerking van het transformatieplan en het belangrijkste: de implementatie.”


Simone Gielen (voorzitter coalitie Samen in Gezondheid) en de leden van het schrijfteam Dries Jansen, Imke
Vriens, Liezeth Drabbels, Juanita van der Hoek, Gé Keizers, Vera Mols, Rob Tips, en Fred van der Heijden (niet op
de foto).