26 april 2024

Jaarbeeld 2023

Wij staan voor een sterke samenleving in onze regio. Deze bestaat uit de gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss. We zijn er voor het versterken van het zelfoplossend vermogen van onze inwoners door vanuit multi-disciplinaire teams te werken in de wijken en buurten. Dat doen we niet alleen, maar samen met onze vrijwilligers en netwerkpartners. We zijn daarbij altijd op zoek naar oplossingen: zo licht, collectief en duurzaam mogelijk, maar altijd passend. Daarbij staat centraal wat de inwoner zelf wil bereiken en wat hij hierin samen met zijn netwerk en de voorzieningen in de wijk al kan doen.

We investeren in vakmanschap voor alle werksoorten. Dit vakmanschapsprogramma sluit aan op de uitgangspunten van positieve gezondheid en de Samenwerkwijze. We zijn actieve kennispartner richting gemeenten en samenwerkingspartijen en voegen toe waar het kan vanuit onze kennis en innovatiekracht.

We geloven dat iedereen ertoe doet en mee kan en mag doen, daar hebben we in 2023 vanuit bevlogenheid aan gewerkt en daar blijven we aan werken. Samen met andere sociaal werkorganisaties is dit vormgegeven in een groep genaamd Lentl. Dit alles onder het motto ‘samen sterk voor sociaal werk’. Omdat we geloven in een sterke en sociale samenleving.

Directie ONS welzijn
Ralph Koenis en Mariken van Woerkum

KLIK HIER OM HET JAARBEELD TE BEKIJKEN


Een blik op elke gemeente

Ben je nieuwsgierig naar onze jaarrapporten per gemeenten? Met trots presenteren we onze jaarverslagen met cijfers en verhalen.

Bernheze  |  Boekel  |  Maashorst  |  Meierijstad  |  Oss