21 juni 2024

In gesprek met Mieke Bosch en Sandra van Helvoort, de nieuwe armoede ambassadeur

Voor even is Mieke Bosch terug in het gemeentehuis. Vooral om Sandra van Helvoort te introduceren als haar opvolger. Mieke heeft als armoedeambassadeur veel werk verzet en laat een mooi opgebouwd netwerk achter voor Sandra. Ze draagt graag het stokje over aan Sandra, waarin ze veel vertrouwen heeft. Daarom vinden wij het ook een goed plan om met beide dames in gesprek te gaan, de ‘oud’ komer en de nieuwkomer.

“Fijn je weer te zien Mieke,” start Sandra het gesprek, “ik heb je gemist. Wij hebben 5 weken intensief samengewerkt rond de overdracht van jouw werkzaamheden en ik heb je kennis en ervaring opgeslurpt. Het was goed om dit te doen met jou. Ik ga met dit mooie werk verder en ben trots op de kans die ik krijg om jou te mogen opvolgen.”

Het is een mooie maar ook veelomvattende taak om als armoedeambassadeur te werken voor de gemeente Meierijstad. Net als in vele andere gemeenten is er een groeiende groep inwoners die om wat voor reden dan ook in financiële problemen komt. En – benadrukken beide dames – het kan iedereen overkomen. “Armoede zit in iedere laag van de bevolking. Financiële nood kan in ieders leven ontstaan. Ook bij mensen met goede inkomens waarbij de (te) hoge lasten leiden tot problemen. Dat kan zomaar ontstaan in je leven, wat eerst goed leek te gaan en door ingrijpende gebeurtenissen zomaar radicaal op zijn kop komt te staan. Bijvoorbeeld een sterk verlaagd inkomen door pensioen, of de leeftijd van 18 jaar bereiken, of een scheiding, waardoor er een grote restschuld kan ontstaan. Al deze gebeurtenissen hebben grote impact op de financiën. Onvoorzien of op zijn minst niet voorbereid op zulke grote wijzigingen in inkomen. Het is dan belangrijk dat je weet waar je dan terecht kunt voor je vragen,” aldus Sandra.

Initiatief


Er mag en kan nog veel verbeteren op het gebied van ondersteuning van mensen met geldzorgen. Dat kan de gemeente niet alleen, daar zijn heel veel partijen/organisaties of particulieren uit de hele gemeenschap voor nodig. De gemeente kan hier als voortrekker een rol in hebben door samen op te trekken. En daar heeft Mieke al veel werk in verricht. Zij heeft een groot netwerk opgebouwd met bijvoorbeeld de Vincentius vereniging, Samen Sterk, Voedselbanken, Geld en Zo, Caritas en met Platform Armoede Meierijstad. “Samen trekken we hierin op, we weten elkaar te vinden en dat is belangrijk. En ook met andere gemeenten is collegiaal overleg. We kunnen van elkaar leren, niet iedereen hoeft het wiel uit te vinden. Met gemeenten Oss, Helmond, Maashorst, Vught en Son en Breugel vindt regelmatig overleg plaats om ideeën uit te wisselen. Eén van de belangrijkste vragen is hoe we de mensen bereiken die het nodig hebben om in de wirwar van hulpverlening de juiste weg te vinden,” aldus Mieke. Zo zijn er regelmatig ook informatieavonden met de organisaties die binnen de schuldhulpverlening werken, zoals met Geld en Zo of bewindvoerders. Samen sparren, elkaar weten te vinden blijft uitermate belangrijk.

Netwerk


Ook intern is het belangrijk dat collega’s/afdelingen elkaar weten te vinden. Het interne netwerk opbouwen ziet Sandra ook als een uitdaging. “Hoe gaan we met het thema armoede om. Er is ruimte voor maatwerk, samen breder kijken naar de omstandigheden, elkaar opzoeken omdat armoede op de verschillende levensgebieden als een rode draad doorheen loopt. Dat is voor ons allen als ambtenaren een cultuuromslag, breder kijken dan alleen je eigen vakgebied. In onze organisatie zit nog veel ruimte. Zoals bijvoorbeeld bij de afdelingen sport en/of gezondheid: wat kunnen collega’s aanbieden of ontwikkelen op het gebied van vitaliteit voor de mensen die minder te besteden hebben. Ik ga daarom zelf ook met collega’s in gesprek om te horen wat zij tegenkomen in hun werk. Zo heb ik deze week zelf een gesprek gehad met de BOA jeugd (buitengewoon opsporingsambtenaar). Juist hij heeft veel contact met jongeren, hij weet wat er speelt bij jongeren en kan daarom goed signaleren óf er ook bijvoorbeeld geldproblemen zijn. Door de problemen vroeg te signaleren en aan te pakken voorkom je verder afglijden en daardoor worden wellicht problematische langdurige schulden voorkomen. Beleid bedenk je juist niet alleen van achter een bureau, maar met beide voeten in de maatschappij. Zo wil ik ook nog een dag gaan meelopen met collega’s van de Wmo bij een keukentafelgesprek, bij vrijwilligers van de Voedselbank en andere partijen. Het geeft heel veel inzicht,” aldus Sandra.

Achtergrond


Sandra komt uit de ambulante hulpverlening. Ze heeft Social Studies gevolgd, gewerkt bij de daklozenopvang en als ambulante hulpverlener vanuit de Wmo. Sandra is in mei 2022 bij de gemeente Meierijstad begonnen als inkomensconsulent. Daar ligt het accent meer op rechtmatigheid en al of niet toewijzen van ondersteuning. Sterk volgens regels en protocollen ingekaderd. “En vooral dat afwijzen vond ik vaak moeilijk. Terecht omdat het niet past binnen de afgesproken kaders, maar ik voelde altijd dat er toch een hulpvraag onder zat en die bleef dan onbeantwoord. En de praktijk is zo dat als éénmaal een afwijzing is ontvangen een inwoner een volgende keer niet meer komt met een vraag voor ondersteuning. En dat voelde voor mij niet goed.”

Sandra vertelt dat ze pas op het allerlaatst heeft gesolliciteerd naar de functie van armoede-ambassadeur omdat ze aarzelde of ze Mieke wel zou kunnen opvolgen. Mieke wordt toch gezien als een soort Robin Hood, een persoon die ondanks drempels toch heel veel voor elkaar heeft gekregen. Gelukkig heeft ze het wel aangedurfd en nu met Mieke als vraagbaak op de achtergrond is ze er met veel enthousiasme ingestapt en de eerste weken zijn heel goed bevallen. Veel werk maar ook veel voldoening.

Mieke besluit met de opmerking: “Het kan ons allemaal overkomen. Wat je nu vandaag op de rit lijkt te hebben kan morgen anders zijn. Trek op tijd aan de bel, durf om hulp te vragen.” “Het is geen schande, het kan iedereen overkomen. De maatschappij heeft er een duidelijk oordeel over, namelijk dat het je eigen schuld is als je in de schulden komt. Daar wil ik hard voor strijden,” vertelt Sandra met passie.

Met het vertrek van “Robin Hood” zijn we gezegend met een volgende voorvechter van kansongelijkheid in de persoon van Sandra. Kortom: aarzel niet en neem contact op met Sandra als je vragen of zorgen hebt over je financiële problemen.


Kijk op de website www.meierijstad.nl/geldzorgen voor meer informatie.