10 februari 2023

Intentie één sociaal werkorganisatie in Meierijstad

Welzijn De Meierij en ONS welzijn tekenden 7 februari jl. een intentieverklaring met de ambitie te onderzoeken of wij samen één nieuwe organisatie voor sociaal werk in Meierijstad kunnen vormen. Lees hier het persbericht d.d. 10 februari 2023.

Welzijn De Meierij en ONS welzijn zijn al jaren goede samenwerkingspartners – collega’s en vrijwilligers weten elkaar goed te vinden en werken prettig samen. Naar de toekomst toe denken we dat samengaan de beste weg is om recht te blijven doen aan de lokale verbondenheid en de kracht van de huidige dienstverlening. Daarnaast zien we meerwaarde in het bundelen van onze krachten op het gebied van expertise, vakmanschap, partnerschap en bedrijfsvoering. We doen nu een stap naar voren om samen (nog) meer impact te maken voor de inwoners van Meierijstad.