30 mei 2024

Extra inzet opbouwwerker tijdens renovatie flats

‘Het is goud om op korte termijn zoveel mensen beter te leren kennen’

Als opbouwwerker van ONS welzijn wil Bart Hoes betrokken zijn bij wat er gebeurt in ‘zijn’ wijk, vooral als er op collectief niveau iets gebeurt. Dat was zeker het geval tijdens de renovatie van vijf flats van zes verdiepingen in de Ruwaard. Daarbij gaat het om maar liefst 240 woningen waar een grote diversiteit aan mensen woont. En al die mensen ervaren zo’n renovatie anders. Daar lagen kansen voor zowel de opbouwwerker als de bewoners.

Zo’n complete renovatie van woningen is namelijk enorm ingrijpend voor veel bewoners. Brabant Wonen die opdracht gaf voor de werkzaamheden, weet dat ook. Dus was het plan om een externe consulent in te huren die zou communiceren met de bewoners over wat er allemaal zou gaan gebeuren.

Op dat moment steekt Bart Hoes zijn vinger op. “Waarom overleg met een externe partij als je iemand in de wijk hebt die de bewoners heel goed kent, die weet waar wie woont en die kan schakelen met allerlei partijen die voor oplossingen kunnen zorgen”, laat Bart weten aan het bestuur van Brabant Wonen.

En zo geschiedde; Bart krijgt zes uur per week extra, naast de zes uur die hij al actief is in en om de flats. Het is een pilot.

Samenwerking


Op het moment dat alle bewoners al door de aannemer zijn bezocht om de werkzaamheden te bespreken, komt Bart ook op het toneel. Brabant Wonen had door de huisbezoeken van de aannemer inmiddels al in beeld dat er meer expertise nodig was en stelde een bewonersconsulent aan die op planmatig en technisch gebied de aannemer bijstaat.

Bart krijgt alle ruimte om zich met bewoners zelf bezig te houden. Hij bezoekt hen en luistert. Voor sommigen is al dat gedoe in de flat belastend en zwaar, voor anderen gaat het veel te snel. Samen met de huismeester en de bewonersconsulent van de aannemer wordt gekeken naar behoeften. Er komt bijvoorbeeld een plek voor koffiemomentjes zodat bewoners de werkzaamheden kunnen ontvluchten. Er worden activiteiten voor kinderen georganiseerd op het moment dat er geen school en geen kindervakantieweek is bijvoorbeeld.

Goud


Door de huisbezoeken kan Bart nog beter achter de huisdeuren kijken dan hij al deed. “Het is goud om op korte termijn zoveel mensen beter te leren kennen.” Hij kan snel schakelen en casussen in de flats nog sneller ’aftikken’. Bart noemt als voorbeeld een vervuild huis waar bouwvakkers niet aan de slag konden. Er werd snel individuele ondersteuning geregeld en het huis werd opgeruimd. GGZ-problematiek kan door zo’n renovatie zomaar oppoppen en de opbouwwerker met z’n korte lijntjes kan meteen ondersteuning bieden.

Bart zou heel graag aanwezig zijn geweest bij bouwvergaderingen, zoals ook de bewonersconsulent van de aannemer. Dat had voor hem meerwaarde kunnen hebben. “Ik had bouwvakkers bijvoorbeeld kunnen vragen om al werkend ook hun ‘sociale ogen’ goed open te houden. Ze hadden mij dan in kunnen seinen als ik ergens nodig was. Dit is een idee voor een andere keer wellicht.”

Duurzaam


Bart had dit werk in zijn reguliere uren kúnnen doen. Hij heeft 36 uur in theorie. Maar dan zouden de andere bewoners van de wijk tekort schieten. Voor een goed resultaat heb je minstens een jaar nodig om te zorgen dat alles wat je in zo’n buurt inzet, blijft doorgaan. Ook na de renovatie. Dat is duurzaam.

In de toekomst staan er in Oss nog meer renovatieprojecten op stapel. Brabant Wonen heeft gezien dat de extra inzet van de opbouwwerker van ONS welzijn goed is geweest. Bart kon de vertaalslag maken voor bewoners en omzetten in actie. Hij hoorde, zag en loste op. Hij zat er bovenop. Het mag dus meer worden dan een pilot.

Het begon wat rommelig. Inzet vanaf het allereerste begin van de plannen voor renovatie was beter geweest. En de bijdrage van de opbouwwerker mag wat prominenter onder de aandacht gebracht worden. Dat is iets om in de toekomst rekening mee te houden.