10 juni 2024

Buurtbemiddeling ‘ontgift’ de situatie en laat mensen conflict zelf oplossen

‘Het met elkaar praten wordt vaak overgeslagen’

Onenigheid tussen buren komt in alle wijken voor. Bewoners van appartementen, flats, huur- en koopwoningen, iedereen kan betrokken raken bij een conflict. Buurtbemiddelaars van ONS welzijn zetten zich belangeloos in om de communicatie tussen buren op gang te brengen of te herstellen. Dat leidt vaak tot een oplossing en dat verhoogt ook de leefbaarheid in de buurt.


“Waarom zou je je druk maken om problemen van een ander”, vroeg iemand aan buurtbemiddelaar Ans van Velthoven die voor dit vrijwilligerswerk koos na haar pensioen. “Het past bij mij en ik haal er voldoening uit”, weet ze inmiddels. Buurtbemiddelaars gaan altijd met z’n tweetjes in gesprek met betrokken partijen. Het kan over van alles gaan. Geluidsoverlast, parkeren, boomtakken of rook en stank. Ans gaat regelmatig op pad met Arie Gevers. Hij was voor zijn pensioen vertrouwenspersoon op het werk en dat vond hij bijna leuker dan zijn eigenlijke baan. “Buurtbemiddeling heeft raakvlakken met het werk dat ik deed. Luisteren, doorvragen en analyseren van het probleem, dat ligt mij.” Bij elkaar brengen van partijen, oplossingsgerichte afspraken maken en een tevreden handdruk. Dat is voor de buurtbemiddelaars de kers op de taart.

Samen verder


Voor het zover is moet Buurtbemiddeling wel eerst ingeschakeld worden. Soms komt de melding van de woningbouwvereniging of politie, maar ook een buurtbewoner kan zelf ONS welzijn benaderen. We spraken met een buurtbewoner die met een conflict zat over het gebruik van de openbare ruimte in de straat. Het was al geëscaleerd. Ondanks dat het er stevig aan toe ging, waren beide partijen bereid om in gesprek te gaan met buurtbemiddeling. Bewoner: “Buurtbemiddeling inschakelen heeft een drempel, maar al bij het eerste contact werd veel duidelijk en werd iedere stap uitgelegd. De begeleiding, betrokkenheid, goede communicatie en inlevingsvermogen was uitstekend. Buurtbemiddeling stelde de juiste vragen. We zijn tot een leefbare oplossing gekomen. Vanuit het begrip voor elkaar werd er naar een oplossing gezocht, gevonden en door allen aanvaard. Dat was zonder bemiddeling niet gelukt. Natuurlijk waren er gemengde reacties, de een wilde het harder aanpakken, de ander vond dat er dan alleen maar verliezers waren. Maar hoever laat je het komen? We moeten immers wel samen verder.”

Nooit narigheid


Ans: “Buurtbemiddelaars lossen geen problemen op, maar faciliteren op een neutrale manier een buurtbemiddelingsgesprek. Door tijdens zo’n gesprek naar elkaar te luisteren, elkaars pijn te horen, geeft dit vaak een andere visie op de situatie en maakt dat buren bereid zijn om samen een oplossing te bedenken. Soms komt het niet na de kennismakingsgesprekken tot een buurtbemiddelingsgesprek, maar zet het wel een proces in positieve zin in beweging.”


Na afloop praten de buurtbemiddelaars vaak samen nog even na. Ans: “Zit je ergens mee? Voelt het goed? Of brainstorm je over de verdere aanpak of mogelijkheden voor iets waarmee de mensen geholpen zijn.” Arie: “Het kan er ooit stevig opgaan bij een bemiddelingsgesprek, maar ik heb nooit narigheid gehad achteraf. Hoewel het jammer is als we niet tot een oplossing komen en het eindigt met alleen een handdruk, blijf ik positief over de gesprekken.”


Mensen die overwegen om buurtbemiddelaar te worden geven Ans en Arie het volgende mee: “Het is fijn om met mensen bezig te zijn. En als vrijwillige buurtbemiddelaars zie je elkaar op bijeenkomsten. Dat is ook altijd leuk. Je krijgt scholing aangeboden en wisselt ervaringen uit. Het kost ook wel wat tijd als je het goed wilt doen. Dat is immers met alles. Maar je hebt helemaal zelf in de hand hoe vaak je ingezet wilt worden.”

Informatie over Buurtbemiddeling of aanmelden als vrijwilliger? Klik hier.