08 mei 2024

Behoefte aan buurtbemiddelaars

ONS welzijn zoekt mensen die een actieve bijdrage willen leveren aan goede sfeer in de buurt

Behoefte aan vrijwilligers bij Buurtbemiddeling in Oss


Buurtbemiddeling is één van de vrijwilligersdiensten van ONS welzijn. Buurtbemiddelaars ondersteunen buren bij het zelf oplossen van een conflict. Dit kan gaan om bijvoorbeeld geluidsoverlast, tuinonderhoud, dierenoverlast of conflicten rondom de erfafscheiding. Ieder verhaal is anders en bemiddelaars ontmoeten veel verschillende mensen.

Een burenconflict kan ingrijpend zijn voor de betrokkenen. Een bemiddelaar maakt vaak een groot verschil door partijen een luisterend oor te bieden, maar het mooiste is uiteraard dat buren elkaar beter hebben leren begrijpen en op een prettige manier met elkaar verder kunnen.

Trainingen
Bemiddelaars krijgen vooraf een uitgebreide training waar ze ook privé wat aan hebben. De training biedt voldoende houvast om met een conflict aan de slag te gaan. Vrijwilligers leren mensen te stimuleren om zelf oplossingen te bedenken voor de situatie. De bemiddelaar is dus niet zelf verantwoordelijk voor de oplossing. Bemiddelen leer je vooral door het te doen. Bemiddelaars gaan altijd met z’n tweeën op pad, zodat ze elkaar kunnen aanvullen en ondersteunen waar nodig.

Teambijeenkomsten
Per jaar zijn er zes teambijeenkomsten waarin o.a. thema’s besproken worden, verdiepingstrainingen gehouden worden en bemiddelaars elkaar ontmoeten.
De bedoeling is dat een bemiddelaar samen met een collega maximaal acht conflicten in een jaar ondersteunt, overdag of in de avonduren. Buurtbemiddeling geeft voldoening omdat het zorgt voor meer onderling begrip en verdraagzaamheid. Soms met een verrassend positieve uitkomst.

Mensen die interesse hebben kunnen contact opnemen met Coördinator Buurtbemiddeling Ageet Reith van ONS welzijn via buurtbemiddelingoss@ons-welzijn.nl. Een vrijblijvend gesprek kan natuurlijk ook. Meer informatie staat op de website van ONS welzijn.