06 december 2022

Arie de Vries nieuwe voorzitter BPSW

Bij zijn aantreden pleitte De Vries voor het belang van verdere professionalisering en profilering van het vak. “Sociaal werk is een breed vakgebied, dat is de kracht, maar ook de zwakte. Zelfs bij gemeenten of in het zorgdomein is ons werk soms nog te onbekend.” Twee maanden geleden presenteerde de BPSW een beroepsprofiel voor alle sociaal werkers. Dat profiel is gericht op álle sociaal werkers: degenen die werken bij welzijnsorganisaties, in de jeugdzorg, wijkteams, ggz, bij bedrijven, ziekenhuizen, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en de reclassering. “Ondanks al die verschillende plekken waar sociaal werkers actief zijn, staat bij iedereen het bevorderen van sociaal functioneren voorop.”

Eenheid in verscheidenheid


“Laten we dus juist die eenheid in verscheidenheid gebruiken om onszelf en het vak van sociaal werk te versterken. Die eenheid blijkt uit het feit dat alle sociaal werkers niet alleen werken met een individu, maar ook kijken naar gemeenschappen. Ze kennen mensen, buurten en wijken en zijn daar vertrouwde gezichten. Kijken niet alleen naar één probleemgebied, maar integraal naar álle leefgebieden. Niet alleen naar de leefwereld waarin mensen vastlopen, maar ook naar de systeemwereld die soms zo complex is dat je je afvraagt hoe het kan dat sommige mensen níet vastlopen.”

Meerwaarde sociaal werk


"De meerwaarde van het sociaal werk staat wat mij betreft buiten kijf,” zegt De Vries. “Als je kijkt naar maatschappelijke ontwikkelingen – of dat nu de toenemende polarisatie is, ouderen die langer thuis (moeten) blijven wonen, mensen die afhaken of de energiecrisis – in al deze ontwikkelingen heeft het sociaal werk wat mij betreft een belangrijke rol. Sociaal werkers zijn als beste in staat om mensen die hierdoor geraakt worden, te ondersteunen zodat ze weer op eigen kracht verder kunnen. Of met hulp van anderen in hun omgeving of buurt."

Beroepsregistratie


Voor een verdere positionering en profilering van het vak is het nodig dat meer sociaal werkers lid worden van hun beroepsorganisatie. Ook werkgevers zouden dit veel meer moeten stimuleren. Een belangrijke volgende stap is een goede, wettelijk geborgde beroepsregistratie voor de hele beroepsgroep. Nu zijn er meerdere beroepsregisters voor sociaal werkers en bestaat alleen voor de 50.000 sociaal werkers in de jeugdzorg een wettelijke beroepsregistratie. Het zou beter zijn als er één vorm van registratie voor de hele beroepsgroep zou komen.