14 september 2022

Aandacht voor laaggeletterdheid

Aandacht voor Laaggeletterdheid

Ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder zijn laaggeletterd en hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. In Meierijstad speelt dit bij 11% van de inwoners (ongeveer 8.800). Omdat taal van belang is bij het meedoen in de maatschappij is het belangrijk om hier samen aandacht voor te hebben!

In de Week van Lezen en Schrijven overhandigen Jay Plaat en Eva van Vugt van Bibliotheek Meierijstad de DigiTaalhuis-folder aan verschillende instellingen in Meierijstad. Het DigiTaalhuis, is dé plek voor iedereen die meer wil leren over rekenen, taal en beter wil leren omgaan met de computer.

De DigiTaalhuis-folder werd als eerst overhandigd aan de Formulierenbrigade. De Formulierenbrigade is een samenwerking van gemeente Meierijstad en ONS welzijn. Bij de vrijwilligers van de Formulierenbrigade komen veel inwoners met vragen over het invullen van formulieren, doen van aanvragen en beantwoorden van officiële brieven. Taal speelt hier vaak ook een rol. Janneke de Schutter-Cuppes, directeur bij ONS welzijn, mocht de folder in ontvangst nemen. Bij de uitreiking was Pieter-Bas Mombers, beleidsmedewerker Sociaal Domein, aanwezig vanuit zijn werkveld en betrokkenheid bij laaggeletterdheid.

Taal is overal. We hebben er elk moment van de dag mee te maken. Daarnaast wordt de wereld steeds meer digitaal. Een mail versturen, nieuws lezen of een officiële brief begrijpen is lastig als je laaggeletterd bent. 80% van de mensen die laaggeletterd is, kan wel lezen en schrijven maar hebben er moeite mee. Er wordt vaak gedacht dat laaggeletterdheid vooral speelt bij mensen die niet in Nederland zijn geboren maar dat is zeker niet waar. De schaamte bij laaggeletterden is groot en het is niet altijd zichtbaar dat er problemen spelen op dit gebied. Van belang dat hier meer aandacht voor komt.

De folder en het aanbod van het DigiTaalhuis wordt breed gedeeld in de coöperatie Sociaal Werk Meierijstad. Hierdoor kunnen zo veel mogelijk medewerkers en betrokken vrijwilligers de inwoners van Meierijstad verwijzen naar het DigiTaalhuis.

Na de symbolische overhandiging in het stadhuis is de bakfiets vertrokken naar andere instellingen, zoals het Stichting PieterBrueghelHuis, Stichting Saga, IBN, de Voedselbank, De Kluis, huisartsen Het Medisch Huis, PIM Werkt, consultatiebureau, Huisartsenpraktijk de Vondel en Area.