25 augustus 2021

ONS welzijn start weer met huisbezoeken bij ouderen

De huisbezoeken van ONS welzijn aan 75-plussers gaan vanaf september weer beginnen. Alle bewoners van de gemeente Oss krijgen vanaf hun 75e jaar zo’n bezoek aangeboden. Dit gebeurt vanaf dat moment elke vijf jaar. Vanwege corona hebben de huisbezoeken een tijd stil gelegen.

Bij een huisbezoek komt een vrijwillige ouderenadviseur bij een oudere thuis. De vrijwillige ouderenadviseur geeft informatie en advies. Hij of zij luistert goed naar wat nodig is en waar de oudere tegenaan loopt. “Soms is er een praktische vraag. Bijvoorbeeld dat het boodschappen doen lastiger wordt, of de administratie te ingewikkeld is. Ook kan er advies gevraagd worden over belastingzaken. We kijken wat mensen zelf kunnen, bij voorkeur met hulp van familie of bekenden. Als dat niet kan, vragen we een vrijwilliger om te helpen”, vertellen Ilse Garraud en Monique Meinster, beiden ouderenadviseur bij ONS welzijn.

Veel vragen over wonen en vervoer

Veel vragen gaan over vervoer. Bijvoorbeeld: “Ik kan niet goed meer lopen, hoe regel ik vervoer?” Ook zijn er veel vragen over wonen, zoals: “Hoe zorg ik ervoor dat ik hier kan blijven wonen als mijn gezondheid slechter wordt?” Of: “Ik wil verhuizen, welke woning of welk wooncomplex past bij mij? En hoe moet ik dat regelen?” De ouderenadviseur zoekt samen met de oudere naar oplossingen.

Behoefte aan sociale contacten

Als je ouder wordt, vallen steeds meer mensen weg. ONS welzijn organiseert in de hele gemeente ontmoetingsbijeenkomsten. ‘Broodjes’ zijn bijeenkomsten in wijken, waar mensen elkaar ontmoeten en gezellig kunnen lunchen. In Oss hebben mensen veel behoefte aan activiteiten om elkaar vrijblijvend te ontmoeten. Zo zijn er ook wandelgroepen ontstaan. Andere mensen willen zich juist graag aansluiten bij een club of vereniging. De ouderenadviseur kan ook hierover informatie geven.

Mantelzorg

Veel ouderen krijgen hulp van familie of vrienden. ONS welzijn geeft trainingen aan mantelzorgers en organiseert lotgenotengroepen, bijvoorbeeld voor partners van mensen met dementie. Als het thuis niet meer zo goed gaat met de oudere of de mantelzorger, kan ONS welzijn hulp bieden. Zo kan de ouderenadviseur in overleg gaan met de huisarts, thuiszorg, wijkverpleging, andere zorgaanbieders en de gemeente. Samen met de oudere en/of mantelzorger zoeken we een passende oplossing.

Meer informatie

Bel voor meer informatie telefoonnummer 140412, keuze 1. U krijgt dan iemand van de afdeling Toegang Zorg en Welzijn Oss aan de lijn. Ook familieleden, mantelzorgers en andere betrokkenen kunnen bellen met dit telefoonnummer. Bekijk ook onze website waar u meer informatie vindt over trainingen, cursussen en lotgenotengroepen.