16 november 2021

Lentl, samenwerking in sociaal werk

Persbericht

Het sociaal domein – o.a. maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulpverlening – is volop in beweging. “Begin vorig jaar zijn we als organisaties/bestuurders met elkaar in gesprek geraakt over wat dit voor onze organisaties betekent. Hoe kunnen we voor beperkte kosten zo goed mogelijke ondersteuning aan inwoners blijven bieden?” aldus bestuurder Arie de Vries. Collega-bestuurder Wilbert de Haan Westerveld: “We willen onze krachten bundelen, bijvoorbeeld als het gaat om innovatie of bedrijfsvoering. Tegelijkertijd willen we ruimte houden om in elke gemeente een eigen aanpak te kiezen. Sociaal werk kun je alleen goed doen als je de lokale situatie goed kent: de buurten, de wijken, de mensen”.

ONS welzijn, Sterker, Wel.kom en de Vrijwilligerscentrale blijven dan ook gewoon bestaan. De lokale verankering, naamgeving en medewerkers blijven daardoor zoals we dat gewend zijn en zoals dit voor de inwoners vertrouwd is. De organisaties blijven doen wat zij nu ook doen, maar dan nog meer op maat. Doordat we krachten en expertise bundelen in de koepel, kunnen we onze teams/professionals goed ondersteunen en zo van grote toegevoegde waarde voor de samenleving blijven.

Binnen Lentl zijn alle vormen van sociaal werk aanwezig - van jongerenwerk tot gezinscoaching, van mantelzorgondersteuning tot vrijwilligersbemiddeling en van sociaal raadsliedenwerk tot Integrale Vroeghulp. Arie de Vries zegt hierover: “Je hoort steeds meer onderzoeken over een groeiende tweedeling in de samenleving. Dat zie je ook op televisie of merk je op straat; denk aan de polarisatie over de coronamaatregelen of de opeenstapeling van problemen van de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Het sociaal werk kan dat niet allemaal voorkomen, maar we hebben wel de kennis en kunde in huis om mensen samen te brengen, het welzijn van mensen te verbeteren, en ze te helpen om mee te kunnen doen in de maatschappij.” Daarnaast is Lentl voor opdrachtgevers en andere organisaties in het sociaal domein ook een strategische partner die vanuit praktijkervaring, relevante kennis en expertise heeft. Een partner die meedenkt, signaleert en agendeert over de meest passende oplossingen in wijken en buurten, maar ook richting de politiek. www.lentl.nl

Lentl is een koepelorganisatie die ondersteuning biedt aan ONS welzijn, Sterker sociaal werk, Wel.kom, Vrijwilligerscentrale Nijmegen en Sociale Teams Helmond. Verschillende organisaties met een eigen profiel, dienstverlening en werkgebied, die elkaar vinden op visie, inhoud en gedeelde drijfveren in sociaal werk. Doel is bevorderen van welzijn en langer zelfstandig kunnen functioneren van (kwetsbare) mensen in de samenleving. Want wij geloven in een samenleving waarin iedereen waardevol is en op zijn eigen wijze kan en mag meedoen. Samen met inwoners en opdrachtgevers trekken we op om de dienstverlening binnen het sociaal domein verder te verbeteren onder het motto ‘Samenwerking versterkt’. Ons werkgebied ligt verspreid van Gelderland-Zuid, Noord-Brabant tot Noord- en Midden Limburg.