23 december 2021

Integrale Vroeghulp gaat samenwerken met Samenwerkingsverband 3006

Integrale Vroeghulp gaat samenwerken met Samenwerkingsverband 3006

Integrale Vroeghulp is een effectieve werkwijze voor het vroegtijdig onderkennen en preventieve vroeghulp van kinderen van 0 tot 7 jaar met(mogelijk) meervoudige ontwikkelings- en/of gedragsvragen en hun ouders. Ouders kunnen hun kind hiervoor aanmelden.
Onderdeel van deze werkwijze zijn de multidisciplinaire overleggen waar ouders hun hulpvraag na vooronderzoek met de trajectbegeleiders, kunnen voorleggen.

Binnen onze regio nemen verschillende partners deel aan het Multi Disciplinair Overleg (MDO) met expertise rondom het jonge kind. De partners die nu deelnemen zijn: Kentalis, GGZ Oost Brabant, Herlaarhof, Koraalgroep, Unik, GGD, Dichterbij en ONS welzijn.

Per 1 januari 2022 gaan we ons team uitbreiden met de expertise van de ondersteuningsspecialisten van SWV 3006. Hiermee kunnen we nog beter integraal meedenken met ouders. Er is een arts aanwezig, een gedragsdeskundige, een expert rondom spraak-taalontwikkeling en voortaan een ondersteuningsspecialist die kan meedenken over passend onderwijs en passende voorschoolse opvang.

Belang van het Multi Disciplinair Overleg (MDO) binnen IVH
Niet bij alle jonge kinderen is eenduidig vast te stellen wat er aan de hand is als iets niet goed gaat in ontwikkeling of gedrag of wat zij nodig hebben aan hulp en ondersteuning. Een goede beoordeling van de hulpvraag van het gezin vraagt om een multidisciplinaire aanpak, waarin de context van kind en gezin centraal staat en ouders de regie hebben. Middels een multidisciplinair overleg met verschillende disciplines (ook wel kernteam genoemd) en voorafgaand uitgebreide informatieverzameling, kan tot een compleet beeld/diagnose en passend advies voor hulp en ondersteuning gekomen worden. Ook bespaart deze werkwijze tijd voor kind, ouder(s) en professionals. Heel belangrijk voor jonge kinderen, bij wie de ontwikkeling op verschillende gebieden sterk verweven is en snel verloopt.

Contact IVH voor gemeente Oss, Uden, Landerd, Bernheze en Veghel/Sint Oedenrode: 088 3742503

Lees HIER meer over Integrale Vroeghulp