29 oktober 2020

ONS welzijn en corona

Reguliere dienstverlening

Onze reguliere dienstverlening loopt tijdens de corona-lockdowns gewoon door. Zoveel mogelijk online en waar noodzakelijk ook ambulant. Ook zijn onze medewerkers extra actief in de wijk en zoeken naar creatieve manieren om inwoners toch te blijven ontmoeten. Zij zijn aanwezig in wijkcentra die open zijn voor inloop / vragen van mensen en gaan door met de spreekuren in de wijkcentra die open zijn.

Programma specifiek n.a.v. corona ​

ONS welzijn ontwikkelde voor alle inwoners van haar werkgebied een speciaal programma samen met externe partners als GGD, Slachtofferhulp en huisartsen. Dit programma is grotendeels gebaseerd op het deel reguliere dienstverlening van ONS welzijn waarnaar momenteel meer vraag is door de coronasituatie. Denk b.v. aan psychosociale ondersteuning, eenzaamheidbestrijding, rouw- en lotgenotencontact, financieel/juridische ondersteuning en schuldhulpverlening /armoedebestrijding.

Vrijwilligersbemiddeling

Tijdens de eerste coronagolf melden zich veel vrijwilligers aan die iets wilden betekenen voor een ander. Nu in de tweede golf zien we dat de vraag naar vrijwilligers juist groter is dan de instroom. Dit komt gedeeltelijk doordat mensen nu toch kunnen doorwerken, of weer werk hebben gevonden waardoor ze vaak minder tijd en ruimte hebben om iets te doen qua vrijwilligerswerk. Ook zien we dat de vraag naar ondersteuning vanuit overbelaste mantelzorgers is toegenomen.

ONS welzijn doet op verschillende manieren oproepen aan mensen die iets voor een ander willen betekenen. Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar, en kunnen zorgen dat mensen elkaar vinden en aan elkaar gekoppeld worden.

Meer weten over onze dienstverlening of je aanmelden voor vrijwilligerswerk? Bel ONS welzijn via 088 3742525 of email naar info@ons-welzijn.nl.