Toeslagen

Financiële ondersteuning voor mensen met een lager inkomen

In Nederland zijn er verschillende vormen van financiële ondersteuning voor mensen met een lager inkomen (minima). Een van deze vormen zijn toeslagen. Hieronder vind je een overzicht van de toeslagen op dit moment:

Via de Belastingdienst met DIGID aan te vragen:


1. Zorgtoeslag: Een bijdrage in de kosten van jouw zorgverzekering.
2. Huurtoeslag: Een bijdrage in de kosten van jouw huur.
3. Kindgebonden budget: Een bijdrage in de kosten van jouw kinderen.
4. Kinderopvangtoeslag: Een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

Via het UWV:
Ontvang je een WW, ZW, WIA, WAJONG uitkering en is jouw (gezins)inkomen lager dan het sociaal minimum, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een toeslag. Het sociaal minimum wordt twee keer per jaar door de overheid bepaald.

Toeslag i.v.m. hoge energiekosten (eenmalig in 2023):
In oktober heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet eenmalige energietoeslag 2023. Gemeenten in onze regio beginnen binnenkort met het uitkeren van deze toeslag aan inwoners die deze vorig jaar al hebben ontvangen. Tevens verstrekken ze informatie over hoe je deze toeslag kunt aanvragen als je nog niet bekend bent bij de gemeente.

Voor studenten is er een aparte regeling. Als de ouders niet kunnen bijdragen aan de hogere energiekosten, ontvangen zij een eenmalige tegemoetkoming van € 400 via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit geldt voor studenten met een uitwonende basisbeurs en een aanvullende beurs, én voor studenten die langer studeren en eerder een aanvullende beurs kregen. DUO zal deze tegemoetkoming automatisch uitbetalen vanaf januari 2024 aan studenten die er recht op hebben.

Hulp nodig bij het aanvragen van deze toeslagen?

Heb je vragen over bovenstaande regelingen of andere sociaal-financiële en juridische kwesties? Aarzel dan niet en neem contact op met een van onze Sociaal Raadsliedenwerk.

Andre, Sociaal Raadslid