Toeslagen

Belangrijke zaken voor pensioengerechtigde

Er zijn een aantal zaken waar we als professionals rekening mee moet houden als ouderen de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Deze informatie is tevens waardevol voor ouderen, hun naasten en verzorgenden. Er komen standaard wat onderwerpen aan bod, hieronder volgt een overzicht:

DigiD

Het hebben van een Digid code is van belang. De inwoner kan de persoonlijke DigiD gebruiken op websites van de overheid. SVB, zorgverzekering, pensioenuitvoerders, belastingdienst e.d. De Digid code vraag je aan op www.digid.nl. Hiervoor heb je nodig een BSN nummer, het adres waar je staat ingeschreven en je telefoonnummer.

AOW / Pensioen

  • De inwoner krijgt standaard brieven van de SVB (uitvoerder van de AOW) en de pensioenuitvoerder bij het bereiken van de pensioenleeftijd. Als de inwoner geen bericht ontvangt 4 maanden van te voren, dan is het van belang om de uitvoerder SVB te bellen voor het aanvraagformulier.
  • Er zijn inwoners die geen volledige AOW ontvangen omdat zij in het buitenland zijn geboren of verbleven. Als zij een AOW onder het bestaansminimum ontvangen, kan hij/zij een AIO aanvragen. Dit is een aanvulling van de SVB, dat tegelijkertijd met de AOW aangevraagd kan worden.

Belastingdienst

Het is van belang om de belastingaangifte te blijven invullen, ondanks dat er weinig belasting wordt ingehouden. O.a. zorgkosten zijn bijvoorbeeld aftrekbaar. Adviseer de inwoner een mapje bij te houden met zorgkosten die zij maken. Dit kunnen ook vitaminen, zalfjes e.d. zijn die worden gekocht bij de drogisterij.

Verpleeghuis

Als één van de twee na een periode van samenwonen/gehuwd zijn naar een verpleeghuis moet, is het mogelijk om een AOW voor alleenstaande te krijgen. Deze uitkering ligt hoger, omdat er als het ware twee huishoudens zijn. Als de SVB van de gemeente een adreswijziging ontvangt, krijgen zij een vragenlijst om dit aan te vragen. Dit betekent niet dat een echtpaar/geregistreerde partners wettelijk van elkaar moeten scheiden.

Testament

Adviseer de inwoner om een testament op te stellen bij een notaris. Als het alleen goederen betreft volstaat een codicil. Goederen kunnen zijn, kleding, sieraden en inboedel. Een codicil kan hij/zij zelf opstellen, zonder tussenkomst van een notaris.

Levenstestament

Het is aan te raden om een levenstestament samen met het testament te laten vastleggen bij de notaris, om te voorkomen van problemen als je zelf niet meer in staat bent beslissingen te nemen bij leven.

Huurwoning

Controleer bij de woningbouwvereniging of bij samenwonen het huurcontract op beide namen staat. Als dit niet zo is, moet dit zo snel mogelijk aanpast worden. Dit voorkomt ellende als één van de twee inwoners komt te overlijden.

Is de huidige woning niet meer passend? In gesprek met de afdeling Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente en de woonstichting is het van belang om te kijken welke aanpassingen nodig zijn om de woning passend te maken of dat verhuizen naar een andere geschikte woning meer passend is.

CAK

Als de inwoner ondersteuning krijgt vanuit de WMO of zorg vanuit de WLZ moet hij/zij een eigen bijdrage betalen aan het CAK. De hoogte is afhankelijk van zijn haar inkomen en vermogen. Op de volgende website kun je dit bedrag berekenen. Eigen bijdrage berekenen - CAK Zakelijk (hetcak.nl).

Olga, Sociaal Raadslid