Piep club

VOOR WIE
De Piep-Club is er voor kinderen van 4 tot 8 jaar die extra steun nodig hebben, omdat ze thuis of in
omgeving te maken hebben met spanning of stress. Het gaat dan om kinderen in bijvoorbeeld de
volgende situaties:
> een psychisch zieke ouder, bijvoorbeeld depressie
> armoede;
> schulden;
> criminaliteit;
> ernstig ziek broertje of zusje;
> huiselijk geweld.

WAT LEERT UW KIND?
Uw kind gaat op een speelse wijze aan de slag met thema’s als boos zijn, blij zijn, je sterk voelen etc. Zo
maken we bijvoorbeeld schatkistjes en doen we toneelstukken en spelletjes. Piep is elke week aanwezig.
Deze muis vertelt verhalen aan de kinderen. De kinderen kunnen hun verhalen ook aan Piep vertellen.
Uw kind leert door deze methodes:
> inzien dat hij niet de enige is waar het thuis anders gaan dan bij andere kinderen;
> dat het niet zijn schuld is wat er om het kind heen gebeurt;
> eigen gevoelens en emoties te voelen en daarmee omgaan;
> het verkrijgen van positief zelfbeeld;
> vaardigheden waardoor hij makkelijker met lastige situaties om kan gaan.

BETROKKEN OUDERS
De Piep- Club is er ook voor ouders. In de periode dat uw kind deelneemt zijn er drie
ouderbijeenkomsten. Centraal staat:
> wat het kind doet en waarom;
> aandacht hebben voor het kind;
> de omstandigheden binnen het gezin delen met het kind.
De hulpverleners van de Piep-club staan altijd klaar om te helpen als er vragen of moeilijkheden zijn.

KENNISMAKINGSGESPREK
Voor de start van de Piep-Club hebt u een kennismakingsgesprek met de hulpverlener. Daarin krijgt u informatie over de cursus en kunt u vragen stellen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

De kennismakingsgesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 11 en 18 januari 2022. De Piep-Club bestaat uit acht bijeenkomsten van 5 kwartier. De bijeenkomsten worden gehouden op:Dinsdagmiddag 25 januari, 1 – 8 – 15 en 22 februari, 8 – 15 en 22 maart 2022 (15.30-16.45 uur).

Ouderbijeenkomsten: parallel zullen er drie ouderbijeenkomsten plaatvinden (data worden later bekend), op dezelfde dag/tijd als de bijeenkomst voor de kinderen.

DOOR WIE
De Piep-Club wordt uitgevoerd door een medewerker van Indigo Preventie (vanaf 1 januari 2022 Ypse Preventie) en een medewerker van ONS welzijn.

AANMELDEN
Wilt u uw kind aanmelden voor de Piep-Club? Of hebt u nog vragen? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 088-0334100 of aanmelden@indigobrabant.nl. 

FLYER

Evenementgegevens

25 januari 2022 (15:30 uur)
tot 22 maart 2022 (16:45 uur)
Talentcentrum Oss
Linkensweg 1b
5341 CA Oss