Groep voor volwassenen die beter richting willen geven aan hun leven

Autonomiegroep Uden

Wat is de autonomiegroep en voor wie?

De autonomiegroep is een doorlopende groep. Hieraan kunnen mensen, mannen en vrouwen, deelnemen die moeite hebben om voor zichzelf te kiezen. Die veel van hun plannen, geluk en toekomst af laten hangen van anderen.

Bv.: “ik wil eigenlijk graag een leuke opleiding gaan doen, maar dat zal mijn omgeving (man, kinderen, ouders, vrienden of kennissen) wel stom vinden. Dus doe ik het maar niet.Sterker nog ik praat er niet eens over”.

De achtergronden bij deelnemers zijn divers. De reden dat mensen moeite hebben om de regie te nemen over hun eigen leven, zijn ook divers. Vaak komt het voor dat men nare ervaringen heeft: bv met pesten, verwaarlozing of mishandeling door ouders, of mishandeling/onderdrukking door een partner. Maar dat hoeft niet. Het kan ook zijn dat mensen zo beschermd zijn opgevoed, dat ze juist moeite hebben om een risico te nemen.Wat deze mensen delen, is de angst om anderen teleur te stellen, of om fouten te maken.

Hoe verlopen de bijeenkomsten?

We hebben geen programma in de groep. De deelnemers beslissen zelf of en wat ze in willen brengen. Hier begint de eigen autonomie. Wij zijn als begeleiders voldoende toegerust, om mensen te helpen met elkaar hun angsten en problemen uit te werken. Doordat het een doorlopende groep is, zitten er ook ervaren deelnemers in. Hierdoor kan iedereen veel van elkaar leren.

Belangrijke afspraken!

Er zijn niet veel voorwaarden, maar een paar vinden wij heel belangrijk:
  • Als mensen kiezen om mee te doen, vragen wij van ze om als ze stoppen nog 3 keer te komen. Dit omdat mensen wel eens voortijdig afhaken als ze moeite hebben met irritatie of een conflict binnen de groep. Of als alles goed is verlopen, afscheid nemen lastig is en dit willen vermijden.
  • Deelname is een flinke investering omdat men voor langere tijd iedere week moet komen: vrijdag (Uden) van 15.30-17.00 uur.
  • Wel vragen we dat als mensen niet kunnen of ze dit ruim op tijd willen laten weten.
  • Verder dat alles wat in de groep besproken wordt vertrouwelijk blijft.


Waar zijn de bijeenkomsten?
De bijeenkomsten vinden plaats in D'n Office, Loopkantstraat 25 in Uden

Aanmelden kan voor inwoners van Uden: wegwijzer Uden & Landerd – 0413 281911 / contactformulier website Wegwijzer

Na aanmelding krijgen mensen zo spoedig mogelijk een intake om te kijken of de groep geschikt is voor hen. Als mensen in de groep starten, stopt het lopende hulpverleningstraject. Dit om te voorkomen dat er verwarring ontstaat in het proces.

Evenementgegevens

Iedere vrijdagmiddag
D'n Office
RequestInfo
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.