Hidde, preventiewerker bij Dorpsteam Boekel

De Oekraïense kinderen die in Boekel zijn ondergebracht gaan vooralsnog twee dagdelen in de week naar de dagbesteding in Sint Petrus (voormalige locatie Dorpsteam). Deze dagbesteding wordt geregeld via een samenwerking tussen Stichting GOO, SAAM scholen, gemeente Boekel en Dorpsteam Boekel.

In verbinding

Dorpsteam Boekel vindt het belangrijk om Oekraïense jongeren in verbinding te brengen met het dorp. Hidde geeft aan zoveel mogelijk mee te gaan in hun tradities, waarden en normen én hoe ze dit het beste kunnen afstemmen naar hoe wij in Nederland leven. Met als reden elkaar goed te kunnen begrijpen en respect naar elkaar te creëren.

Ook zorgt het Dorpsteam Boekel ervoor dat de Oekraïense vluchtelingen Nederlandse en Engelse les krijgen van een docent. De groep die deze lessen krijgt bestaat uit twee groepen, een groep met volwassenen en een andere met kinderen/jongeren. Wat Hidde opviel aan de groep met kinderen is dat zij grote wil hebben om iets te leren en zeer leergierig zijn. Beiden groepen krijgen een laptop tot hun beschikking om verbinding te maken met Oekraïense docenten, zodat ze ook lessen in het Oekraïens kunnen volgen.

Professional en mens

Het werk voor de Oekraïense vluchtelingen is naast het reguliere werk in een keer erbij gekomen. Hidde geeft aan dat dit werk je raakt als persoon en dat dit geldt voor heel het team dat ondersteuning biedt. “We geven niet alleen les, maar we willen ook onze zorgen kenbaar maken aan ze. We zijn er niet alleen als professionals, maar ook als mensen! De onwetendheid wanneer dit ophoudt maakt het soms zwaarder en lastiger”.

Leerpunten

We omarmen wat we allemaal hebben en zijn blij/dankbaar met hoe het leven hier is. Door meer samen op te trekken bereik je veel. Nog meer omkijken naar een ander en vragen hoe iemand zich voelt, is belangrijk, aldus Hidde. We kunnen onszelf niet voorstellen wat zij meemaken. “Toen ik die leeftijd had was ik lekker buiten aan het spelen en plezier aan het maken. Deze mensen moeten noodgedwongen vluchten en deze nare ervaring dragen zij de rest van hun leven bij zich."

Anders denken

Het hoeft niet altijd groots te zijn, kleine gebaren worden ook gewaardeerd. Wat wij doen zijn maar kleine dingen, maar de waardering die je ervoor krijg en dat de Oekraïeners zo blij zijn, dat is natuurlijk al heel mooi. De meeste reacties van de vluchtelingen zijn dankbaarheid, liefde en dat ze zich gehoord voelen. “In ons werk stellen we regelmatig doelen die achteraf niet realistisch of haalbaar waren”, vertelt Hidde. “Het stellen van doelen die realistisch en haalbaar zijn is veel leuker”.