1. Altijd die auto voor mijn deur

Mevr. Deriks had last van de auto’s van de buren. Daarbij ook nog geluidsoverlast van muziek.

Tijdens het bemiddelingsgesprek kwam naar voren dat mevr. Deriks discriminerende opmerkingen had gemaakt naar de buren. Dit kwam omdat ze op dat moment prikkelbaar was vanwege het overlijden van een familielid. Mevr. Deriks bood hiervoor haar oprechte excuses aan. Die werden aanvaard. De buren hebben met mevr. Deriks afgesproken dat ze de auto’s voor hun eigen deur zullen zetten en de muziek zachter.

2. Harde muziek

Dhr. Janssen heeft veel geluidoverlast van zijn buren. Dit komt door de harde muziek die ze draaien. Dit was laatstelijk zelfs een gehele dag. Janssen heeft last van ‘een akelige dreun’ die door de muren komt.

Hij spreekt de buurvrouw erop aan en blijft zitten met een gevoel dat zij boos is op hem. De buurvrouw voelt zich aangevallen omdat het maar soms voorkomt en alleen overdag. De sfeer is gespannen. Dhr. Janssen vindt zijn buurvrouw een aardig mens alleen soms lastig hoe aan te spreken. Buurvrouw geeft aan dhr. te zullen laten weten hoe zij het aanspreken ervaart. De buurvrouw zal de muziekinstallatie tegen een andere muur aanzetten. Ze wil binnenkort een feestje geven buiten maar durft dit niet meer. Dhr. Janssen staat erop dat dit wel gebeurd.

3. Blaffende honden

Mevr. Gevels voelt zich gediscrimineerd door haar buurvrouw. Dit verteld ze in het bemiddelingsgesprek. De bom barst en over en weer wordt gescholden. Buurvrouw trekt haar jas aan en wil gaan. Uiteindelijk komt ze toch terug. Mevr. Gevels wil het over de opmerkingen hebben die de vriend van de buurvrouw over haar hond maakte. Buurvrouw geeft aan dat er ook een parkeerprobleem heeft gespeeld. Er ontstaat discussie en de buurvrouw wil weer vertrekken. Alles wordt besproken en er worden goede afspraken gemaakt. Buurvrouw reikt mevr. Gevels de hand en er volgt een knuffel.