Buurtbemiddeling als oplossing bij conflicten

Een fijne woonplek is voor iedereen belangrijk. Het kan alleen voorkomen dat er een situatie ontstaat waarin buren last van elkaar krijgen en zich gaan ergeren. Dit kan leiden tot een conflict. Buurtbemiddeling ondersteunt hierbij als buren er samen niet uitkomen. We spraken coördinatoren Ageet Reith (Oss) en Keesje Hoes (’s-Hertogenbosch) van Buurtbemiddeling over hun werk.

“We bemiddelen onafhankelijk bij buurtconflicten” vertelt Keesje. “Het gaat daarbij vooral om de bereidwilligheid van beide partijen. We lossen het probleem niet op, maar we faciliteren het proces. En proberen samen tot een oplossing en een leefbare situatie te komen.”

De bemiddelaars, 21 in Oss en 50 in ’s-Hertogenbosch, zijn allemaal vrijwilligers en opgeleid om te bemiddelen. Als het probleem is binnengekomen, gaan twee bemiddelaars apart in gesprek met beide partijen. Daarna volgt een bemiddelingsgesprek op een neutrale plek. Ze zorgen ervoor dat de partijen hun verhaal kunnen doen en helpen bij het vinden naar een goede oplossing.

Vooral geluidsoverlast

Het ene probleem komt vaker voor dan het andere. “Geluidsoverlast staat met stip op één” zegt Ageet. “Dat is al jaren zo, maar in coronatijd is dat nog erger geworden. Mensen zijn veel thuis omdat ze daar werken, en ze zijn gevoeliger. Daardoor neemt de draagkracht af. Ook treiteren en pesterijen komen veel voor, net als discussies over tuinen en afscheidingen.”

Ageet ziet dat ze met haar bemiddelaars in Oss veel conflicten oplost. “We zijn heel succesvol en daar zijn we blij mee. Dat betekent niet dat we veel zaken van begin tot eind oplossen. Vaak zijn alleen een luisterend oor en wat tips al voldoende om voor een betere situatie te zorgen.”

Keesje: “Soms wil een partij niet in gesprek en dat is lastig. Dan sturen we een brief vanuit ons of we bellen aan om de bewoner zover te krijgen. Gelukkig ziet BrabantWonen het ook als een belangrijk thema en proberen ze aan de voorkant al op mogelijke conflicten in te spelen.”

Kaartje bij verhuizing

Communicatie is het belangrijkste. Ageet noemt het eerste contact bij bijvoorbeeld een verhuizing cruciaal. “Doe een kaartje in de brievenbus bij je nieuwe buren. Dat eerste contact kan veel invloed hebben op de relatie in de toekomst.”

Keesje besluit: “Ga altijd het gesprek met elkaar aan, voordat de problemen oplopen. Dat kan moeilijk zijn, maar ik weet uit eigen ervaring dat het best meevalt. Besef dat je het met elkaar te doen hebt. En dat het fijn is om een goede buur te hebben, zonder dat het je beste vriend is.”