Samen zoeken we naar een oplossing die bij jou past

Dit kun je van ons verwachten

Voordat je met ons contact opneemt, is het belangrijk dat je eerst zelf hebt gekeken wat je kunt doen. Denk bijvoorbeeld aan je aanmelden voor een van onze groepen of trainingen. Indien je meer ondersteuning nodig hebt met jouw vraag of probleem, zullen we samen met jou werken aan het vinden van een oplossing.

Neem iemand mee


We willen je vragen om iemand mee te nemen naar de gesprekken, zoals een vriend, familielid en/of een betrokken hulpverlener. Iemand bij wie jij je prettig voelt en die met je mee kan denken. Ken je niemand? Dan kun je ook een onafhankelijke cliëntondersteuner vragen van Adviespunt Zorgbelang vragen om aan te sluiten.

Voorbereiden op de gesprekken


Om zoveel mogelijk uit de gesprekken te halen vragen we je alvast na te denken over wat je graag wilt bereiken en dit op papier te zetten.

We werken in vier stappen met jou aan een oplossing

Als je aanklopt bij ONS – bijvoorbeeld via de huisarts, school, gemeente of rechtstreeks – dan maken we snel een eerste afspraak. We volgen deze stappen van ondersteuning:

Stap 1

In het kennismakings-gesprek leren we je graag beter kennen. Wat is er precies aan de hand? Heb je zelf al oplossingen gevonden? Wie kunnen jou daarbij helpen? We bespreken ‘wat je graag wilt bereiken, wat je zelf kunt en wat je nodig hebt’. Dit gesprek is bij jou thuis. Als dit niet mogelijk is, kun je dit aangeven bij de aanmelding.

Stap 2

Soms is het meteen duidelijk wat er nodig is, en soms zijn er meer gesprekken nodig. Het kan ook zijn we samen met jou iemand met een specifieke expertise vragen om mee te denken. Altijd met als doel om jou te helpen bij het maken van je plan. Daarin beschrijven we de doelen die je wilt bereiken en wat je zelf gaat doen, samen met je netwerk of via activiteiten in de wijk, om je vraag of probleem zelf op te lossen. Want ONS welzijn gaat uit van ieders eigen kracht.

Stap 3

Vervolgens ga je aan de slag met dit plan. We ondersteunen daarbij waar nodig.

Stap 4

Je ontvangt van ons ondersteuning totdat jij op eigen kracht verder kan.

Soms is iets extra’s nodig. Dan spreken we af welke professionele ondersteuning ingezet gaat worden. Of we zetten specialistische zorg en ondersteuning op maat in. Ben je 18 jaar of ouder? Dan betaal je hiervoor mogelijk een eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Wil je de ondersteuning via een Persoonsgebonden Budget (PGB) inkopen dan lees je hier wat dit voor jou betekent, welke eisen er gelden voor de toekenning en welke verantwoordelijkheden een PGB met zich meebrengt.

Hoe gaan we met elkaar om?

Bij ONS welzijn vinden we het belangrijk dat we prettig met elkaar samenwerken. We maken met elkaar enkele afspraken:
  • We willen open communiceren en elkaar met respect behandelen.
  • We moedigen positief en ondersteunend gedrag aan.
  • We doen wat we hebben afgesproken en mogen elkaar daarop aanspreken.
We keuren alle vormen van agressie, geweld, pesten, seksuele intimidatie en discriminatie af. We vinden dit gedrag ongewenst.

Hoe wij met jouw gegevens omgaan

Jouw gegevens zetten we in een digitaal dossier, omdat het nodig is om jou goed te kunnen helpen. We zorgen ervoor dat dit veilig en zorgvuldig gebeurt. Jouw gegevens zijn vertrouwelijk. We delen alleen iets met anderen als jij daar toestemming voor geeft. Soms hoeven we niet te vragen of we informatie mogen delen, maar we doen dit voorzichtig. Dit geldt bijvoorbeeld als jouw eigen veiligheid of de veiligheid van jouw gezin in gevaar is.

We werken volgens de beroepscode en meldcode, de afspraken betreffende de Verwijsindex en andere wettelijke kaders. Onze jeugdprofessionals zijn SKJ geregistreerd. Meer informatie over privacy vind je hier.

Zorg voor Jeugd

Wij werken samen met Zorg voor Jeugd. Dat betekent dat jongeren van 0 tot 23 jaar ook worden aangemeld bij Zorg voor Jeugd. Daar komt alleen te staan dat een jongere ondersteuning krijgt van ONS welzijn, zonder verdere informatie. Als er andere partijen zijn die ook ondersteuning geven aan een jongere, krijgen zij een bericht via het systeem dat ONS welzijn ook meedoet om de samenwerking in de jeugdhulp beter te maken. Ouders en jongeren kunnen bij de gemeente waar ze zijn ingeschreven bezwaar maken tegen de registratie bij Zorg voor Jeugd.

Laat het ons weten!

Ben je tevreden met de ondersteuning?

Wij horen graag hoe je de ondersteuning van ONS welzijn hebt ontvangen. Daarom sturen wij je een vragenlijst per e-mail. Het zou fijn zijn als je deze vragenlijst wilt invullen, omdat we daarvan kunnen leren.

Ben je niet tevreden?

Probeer eerst samen met je sociaal werker en eventueel de leidinggevende een oplossing te vinden. Als dat niet lukt, kun je een formele klacht indienen.

Onafhankelijke cliëntondersteuner


De cliëntondersteuner is onafhankelijk, denkt met je mee en geeft advies zoals het Adviespunt ZorgbelangMeer informatie: