Sociale Alarmering via FocusCura

Per 1 december 2018 heeft ONS welzijn het plaatsen van apparatuur voor Sociale c.q. Personenalarmering overgedragen aan FocusCura. FocusCura biedt naast Personenalarmering ook andere oplossingen en diensten die het mensen makkelijker maken en helpen om langer en veilig thuis te wonen. ONS welzijn heeft voor FocusCura gekozen omdat zij de best passende aanbieder in de zorgmarkt voor de regio Noordoost Brabant is.

De klanten van ONS welzijn met Personenalarmering zijn per 1 december automatisch overgegaan naar FocusCura. Zij zijn daar per brief over geïnformeerd vanuit ONS welzijn en FocusCura heeft begin december een welkomstbrief aan hen verstuurd. De bestaande apparatuur blijft gewoon werken, klanten hoeven daarvoor niets te doen. Bestaande klanten kunnen altijd kiezen voor een andere aanbieder dan FocusCura. Om klanten die inderdaad willen overstappen naar een andere aanbieder meer tijd te geven, kunt u tot en met 15 december uw abonnement kosteloos opzeggen bij ONS welzijn. Vanaf 26 november 2018 neemt ONS welzijn geen nieuwe aanvragen meer in behandeling. Nieuwe klanten kunnen contact opnemen met FocusCura via telefoonnummer 030 6927050 of zich rechtstreeks aanmelden. Voor nieuwe klanten geldt ook dat zij naar eigen keuze kunnen aanmelden bij een andere leverancier op het gebied van Personenalarmering. 

Veelgestelde vragen en antwoorden over overstap naar Focuscura 


Waarom stopt ONS welzijn met de sociale alarmering? 

Het vakgebied Personenalarmering kenmerkt zich door continue innovatie en doorvoering van nieuwe technologie in de alarmapparatuur en meldingen. Die innovatie zorgt ervoor dat de Personenalarmering van mensen in hun thuissituatie steeds veiliger is, en actueel blijft t.o.v. wat er mogelijk is en in de markt geboden wordt. Dit is iets waar ONS welzijn niet in is gespecialiseerd. Dit heeft om die reden voor de Sociale Alarmering geleid tot de conclusie dat we de uitvoering van deze dienst beter kunnen borgen bij een daarvoor gespecialiseerde marktpartij. ONS welzijn blijft haar klanten adviseren en begeleiden over alle voorzieningen die nodig zijn om langer thuis te kunnen wonen. Dit doen wij via onze beroepskrachten in de sociaal teams en in samenwerking met vrijwilligers.

Welk abonnementstarief betaald de klant die vanuit ONS welzijn overstapt naar FocusCura?

Alle klanten die voorheen bij ONS welzijn waren, behouden hun huidige abonnementskosten en dit blijft ook zo tot en met eind 2019. Er is een aparte prijsafspraak gemaakt daarvoor met FocusCura. Wel worden de normale prijsindexeringen doorgevoerd, maar dit zou door ONS welzijn ook zijn doorgevoerd. Het tarief van het abonnement is tot en met december 2018 € 14,95. Door een prijsindexering in januari 2019, gaat het tarief in januari naar € 15,25 per maand. Deze prijsindexering zou ook door ONS welzijn zijn doorgevoerd.

Waarom is de termijn om over te stappen naar een andere aanbieder verlengd van 1 december naar 15 december? 

Dit is om de mensen die Sociale Alarmering kregen via ONS welzijn, meer tijd te geven om kosteloos over te stappen naar een andere aanbieder als zij dat wensen.

Waarom zijn alle klanten automatische overgegaan naar FocusCura? 

Vanuit veiligheidsredenen voor de klant in de thuissituatie is gekozen dat alle huidige klanten gegarandeerd voorzien moeten blijven van hun Sociale Alarmering. Alle bestaande klanten kunnen direct of elk later moment overstappen naar een andere aanbieder naar eigen voorkeur. Wanneer mensen hierbij geadviseerd willen worden, is dat mogelijk via ONS welzijn en mensen kunnen dan contact opnemen via 088 3742525. Dit geldt overigens voor meer voorzieningen die het langer en veilig thuis wonen van mensen mogelijk maken.

Als u hier klikt opent u een 'papieren' versie van het aanvraagformulier van FocusCura.

 

Stel een vraag