Graag Gedaan vrijwilligershulp

Wanneer u door omstandigheden hulp nodig hebt en er is niemand in uw omgeving om u te helpen dan kan een vrijwilliger uitkomst bieden. Bij Graag Gedaan hebben verschillende organisaties de handen ineen geslagen.

Werkwijze
U belt met 088 - 374 25 25 (ONS welzijn) en vertelt waar u mee zit. De hulpvraag wordt genoteerd en doorgegeven aan de coördinator in uw gemeente. Deze coördinator neemt contact op en zoekt samen met u naar de juiste oplossing. Per aanvraag wordt bekeken of het past bij Graag Gedaan. 

Voorbeelden van diensten die vrijwilligers van Graag Gedaan kunnen leveren:
• Boodschappen doen voor of met u. 
• Een bezoek voor een gesprek, een wandeling of een spelletje kan uw dag opfleuren.
• Er-op-uit: Samen met u een kijkje nemen bij een activiteit, soms is het lastig om er de eerste keer alleen naar toe te gaan.
• Vervoer: Wanneer u voor vervoer naar bijvoorbeeld ziekenhuis, huisarts, etc. niet kunt terugvallen op bestaande mogelijkheden (omgeving, taxi). Soms kan het wenselijk zijn dat een vrijwilliger mee gaat naar het ziekenhuis.
• Hand- en Spandiensten: Dit kunnen allerlei kleine klusjes zijn. Van computerhulp tot het aan de straat zetten van de container.

Graag Gedaan! is een samenwerkingsverband van verschillende (vrijwilligers)organisaties. Graag Gedaan wordt professioneel ondersteund door ONS welzijn.