Cover

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van ONS welzijn heeft als taak integraal toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algehele gang van zaken in de organisatie. 

Taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht ONS welzijn. De Governancecode Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening wordt gehanteerd. De beloning van de leden van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).

Leden van de Raad van Toezicht

Op dit moment zitten de volgende mensen in de Raad van Toezicht:
- De heer L. (Barth) van Eeten, voorzitter Raad van Toezicht ONS welzijn, lid van de Remuneratiecommissie 
- Mevrouw P.G.M.A. (Paula) Hoynck van Papendrecht, lid Raad van Toezicht van ONS welzijn, lid Remuneratiecommissie 
- De heer T.J.W. (Theo) van de Veerdonk, lid Raad van Toezicht ONS welzijn, lid Auditcommissie 
- De heer C.T. (Cees) Magielse, lid Raad van Toezicht ONS welzijn, lid Auditcommissie, lid Commissie Kwaliteit en Verantwoording 
- De heer P.F.M. (Peer) Elshout, lid Raad van Toezicht ONS welzijn, lid Commissie Kwaliteit en Verantwoording
- Mevrouw J. (Judith) Pijnappels-van de Warenburg, lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie  

Meer informatie over de organisatie ONS welzijn vindt u op de website of leest u in het jaarverslag 2018.