Ontmoetingscoach

De ontmoetingscoach is een gezellig en vriendelijk persoon die het leuk vindt om anderen te helpen in hun zoektocht naar (nieuw) contact.

Over de organisatie

“Ontmoeting is de basis van alle vriendschappen. Een gesprek is de weg naar ontdekking.
Herkenning is een gevoel van verbinding.”
SamSam Vriendschapsplein biedt ondersteuning aan iedereen die op zoek is naar contact. Bij ons kunnen de mensen terecht voor ontmoeting, gezelligheid en ondersteuning. Onze vrijwilligers zijn belangrijk in deze zoektocht naar contact. Zij kunnen mogelijk net dat zetje geven dat nodig blijkt om te voorkomen dat iemand zich alleen en eenzaam gaat voelen.
Vriendschap ontstaat niet in een dag, daar is tijd en aandacht voor nodig. De ontmoetingscoaches en netwerkcoaches zijn onze vrijwilligers en ambassadeurs van het Vriendschapsplein.
SamSam Vriendschapsplein is een project van ONS welzijn. ONS welzijn is een welzijnsorganisatie voor de burger van Veghel. Wij geloven in een samenleving waarin iedereen van waarde is.

Korte omschrijving werkzaamheden

De ontmoetingscoach denkt met anderen mee, geeft tips en adviezen, motiveert en/of stimuleert de deelnemers op zoek te gaan naar passende activiteiten. De ontmoetingscoach snapt dat het eerste contact soms moeilijk kan zijn en begeleidt de deelnemers hierin. Uiteindelijk moeten de deelnemers het zelf doen en kunnen. De ontmoetingscoaches kunnen een eerste zetje geven.

We zoeken

- Ontmoetingscoaches die onze bijeenkomsten willen leidden of begeleiden. Denk aan het creëren van gezelligheid, spelvormen in zetten om elkaar beter te leren kennen, luisteren naar elkaars verhaal, antwoord geven op vragen, de groep stimuleren elkaar te helpen.
- Ontmoetingscoaches voor onze informatie- en advies momenten. Denk aan het beantwoorden van vragen via de e-mail, tijdens de inloopmomenten, ondersteuning nieuwsbrief en … (nog in ontwikkeling)

Gevraagd wordt

We zoeken enthousiaste vrijwilligers die:
- weten hoe ze een fijne en gezellige sfeer in een groep kunnen creëren;
- goed kunnen luisteren en doorvragen;
- Verbindingen zien ontstaan en een zetje kunnen geven waar nodig;
- Contact kunnen stimuleren/ kunnen coachen in contact, mensen aan activiteiten kunnen verbinden, knelpunten kunnen signaleren;
- Begripvol, geïnteresseerd, respectvol, geduldig en betrokken zijn;
- Voor een groep durven staan en de avond/middag in goede banen kunnen leiden;
- De eerste dinsdagavond van de maand en/of de derde woensdagmiddag van de maand beschikbaar zijn

Geboden wordt

* Deskundigheidsbevordering en begeleiding door een beroepskracht
* Jaarlijks een vrijwilligersfeest
* Een kerstattentie
* Vrijwilligersverzekering
* Het werk geeft voldoening
* Het is een mooie tijdsbesteding en levert waardevolle contacten op.
  

Werktijden

In overleg

Aannameprocedure

We kijken naar jouw kracht en kwaliteit en zetten die in waar deze het beste tot uiting komen. Bij interesse volgt er een kennismakingsgesprek waarin we wederzijdse verwachtingen bespreken en eventuele vervolgafspraken maken. Je krijgt de mogelijkheid proef te draaien, om een goed beeld te krijgen van de doelgroep, de organisatie en de werkzaamheden. Op de facebookpagina van SamSam Veghel vind je meer informatie over het Vriendschapsplein.
Publicatie datum: 10 oktober 2019