Medewerker Thuisadministratie

Je ondersteunt kwetsbare burgers bij hun thuisadministratie.

Over de organisatie

ONS welzijn is een welzijnsorganisatie. ONS welzijn biedt mensen ondersteunende diensten aan (maaltijdendienst, sociale alarmering, boodschappenplusbus), waardoor mensen kunnen blijven participeren in de samenleving. Hierbij staat het welzijn van de mensen voorop.

Uitgebreide omschrijving

Je ondersteunt burgers bij hun thuisadministratie, zodat er weer overzicht ontstaat. Burgers kunnen door allerlei omstandigheden het overzicht van hun administratie/financiën kwijt zijn geraakt (bijv. door dementie, hersenbloeding, blindheid, wegvallen partner). Zij hebben dan een steuntje in de rug nodig. De vrijwilliger biedt op vriendschappelijke wijze de mensen hulp bij de thuisadministratie. Doel is om de burger de thuisadministratie uiteindelijk weer zelf te laten doen. Daar waar dit niet het mogelijk is, blijft de vrijwilliger de burger ondersteunen.

Samenvatting van de werkzaamheden

- Ordenen van de administratie
- Regelen van de automatische betalingen
- Controleren van de automatische betalingen
- Bijhouden post, giro/bank overschrijvingen
- Invullen van formulieren
- Aanvraag huur/zorgtoeslag, bijzondere bijstand, etc
- (telefonisch) contact met instellingen
- Bijhouden logboek per bezoek
- Het verzorgen van declaraties ziektekosten

Gevraagd wordt

Een dagdeel per week inzetbaar bij 1 tot 4 burgers. Per cliënt gemiddeld 1 keer per 3 weken op huisbezoek. Huisbezoek duurt 1,5 uur per keer.

Geboden wordt

- Deskundigheidsbevordering en begeleiding door een beroepskracht
- Jaarlijks een vrijwilligersactiviteit
- Een kerstattentie
- Vrijwilligersverzekering
- Het werk geeft voldoening
- Het is een mooie tijdsbesteding en levert waardevolle contacten op

Werktijden

In overleg.

Aannameprocedure

- Intakegesprek
- Aanmaken contract
- Ondertekening contract
- Aanvragen Verklaring Goed gedrag

Publicatie datum: 9 oktober 2019