Mantelzorgondersteuner

Bent u bereid om 2 uurtjes in de week bij een oudere aanwezig te zijn waardoor de mantelzorger even ontlast wordt?

Over de organisatie

ONS welzijn heeft vele diensten en producten voor ouderen die thuis wonen. Onze maaltijdvoorziening en de sociale alarmering kennen de meeste mensen wel. Maar wij kunnen u ook helpen bij kleine klusjes of boodschappen doen. Of om meer te doen te hebben of meer contacten te krijgen. We zetten ouderen letterlijk in beweging in de sport- en beweeggroepen en informatie en voorlichting zien wij als een heel belangrijke taak.

Korte omschrijving werkzaamheden

Vaak is de mantelzorger (partner of familielid) overbelast met de zorg van een zieke of dementerend familielid. Om die zorg te kunnen blijven verrichten is het voor de mantelzorger van groot belang dat hij/zij nu en dan de handen vrij heeft om even iets anders te doen. De vrijwilliger verlicht de zorg die een mantelzorger heeft. Hij/zij komt op een vast dagdeel gezelschap houden, zodat de mantelzorger de handen vrij heeft om even iets anders te doen. Een moment zonder zorgen omdat hij/zij weet dat het gezinslid in goede handen is. Je werkt altijd in één op één in de thuissituatie.

Gevraagd wordt

- Affiniteit met ouderen
- Goed inlevingsvermogen
- Beschikken over goede communicatieve vaardigheden (o.a. ook goed kunnen luisteren)
- Goed kunnen signaleren
- Geduldig zijn
- Kunnen relativeren
- Respect hebben voor elkaar
- Zelfstandig kunnen werken
- Betrouwbaar zijn: afspraken nakomen / om kunnen gaan met privacy-gevoelige informatie
- Betrokken zijn, maar tevens ook afstand kunnen bewaren

Geboden wordt

- Deskundigheidsbevordering en begeleiding door een beroepskracht
- Een kerstattentie
- Vrijwilligersverzekering
- Het werk geeft voldoening
- Het is een mooie tijdsbesteding en levert waardevolle contacten op

Werktijden

De vrijwilliger kan binnen bepaalde grenzen zelf zijn/haart tijd indelen, afhankelijk van de hulpvraag.

Aannameprocedure

Bij interesse volgt er een kennismakingsgesprek waarin we wederzijdse verwachtingen bespreken en eventuele vervolgafspraken maken. U krijgt de mogelijkheid proef te draaien, om een goed beeld te krijgen van de doelgroep, de organisatie en de werkzaamheden. Pas na kennismaking en met instemming van de betrokkene wordt de vrijwilliger ingezet. Het allerbelangrijkste is dat het goed klikt tussen de hulpvrager en de vrijwilliger Omdat u werkt met een kwetsbare groep mensen, vraagt de organisatie u een VOG-verklaring te overleggen. De kosten die hiervoor gemaakt worden, zijn voor de organisatie.

Publicatie datum: 10 oktober 2019