Bezoeker ouderen

Regelmatig een bezoekje brengen aan ouderen, samen met hen naar een activiteit gaan of een wandeling in de frisse lucht maken.

Over de organisatie

Meedoen, betrokken zijn, jezelf ontwikkelen en vooral het leven inrichten naar eigen wens. Veel mensen regelen dit prima zelf tot op hoge leeftijd. Andere ouderen hebben meer behoefte aan ondersteuning. ONS welzijn biedt deze ondersteuning in aanvulling op wat mensen zelf kunnen regelen. ONS welzijn wil eraan bijdragen dat senioren zo lang, zo goed en zo zelfstandig mogelijk thuis kunnen blijven functioneren.

Korte omschrijving werkzaamheden

Ouderen die niet veel contacten buitenshuis hebben en zich daardoor alleen voelen regelmatig bezoeken. Dit breekt de stilte van alledag. Ook samen naar een activiteit gaan die de oudere interessant lijkt behoort tot de mogelijkheden. Een wandeling in de frisse lucht doet de oudere, die mogelijk gebruik maakt van een rolstoel of een rollator, ook vaak goed.

Gevraagd wordt

- Vriendschappelijke contacten kunnen leggen en onderhouden
- Een luisterend oor kunnen bieden
- Gezelligheid geven
- Enthousiasme.

Geboden wordt

- Toerusting cursus en vervolgcursussen
- Themabijeenkomsten
- Terugkombijeenkomsten
- Professionele begeleiding
- Verzekering
- Kilometer- en telefoonvergoeding.

Werktijden

1 á 2 uur per week; in onderling overleg.

Aannameprocedure

Kennismakingsgesprek met contactpersoon van ONS welzijn.
Voor meer informatie kunt u bellen met ONS welzijn en vragen naar het Vrijwilligersplein: 088 – 374 25 25 of e-mailen: vrijwilligersplein@ons-welzijn.nl.

Publicatie datum: 16 oktober 2019