ONS welzijn en film

Samen met het Helder Theater heeft ONS welzijn korte films ontwikkeld om inwoners van wijken met elkaar in gesprek te laten gaan over de invloed van corona op hun leven. Deze films kunnen gebruikt worden bij georganiseerde bijeenkomsten, tijdens trainingen ,lotgenotengroepen of bij individuele gesprekken.

Doel hiervan is om mensen met elkaar het gesprek te laten voeren over wat hen is overkomen en welke zorgen ze hebben. Van daaruit kunnen verdere specifieke activiteiten georganiseerd worden.

Mocht men interesse hebben in deze aanpak of meer algemeen hierover iets willen weten, bel dan met Hanneke Rijkers via het algemene telefoonnummer van ONS welzijn.

Publicatie datum: 4 november 2020