ONS welzijn en corona

Ook in de tweede coronagolf is en blijft ONS welzijn bereikbaar voor al uw vragen of situaties waarmee u te maken heeft gekregen door corona. ONS welzijn is er voor iedereen en juist in deze tijd willen wij voor mensen in beeld zijn.

Reguliere dienstverlening

Onze reguliere dienstverlening loopt door, zoveel mogelijk online en waar noodzakelijk ook ambulant. Dit was zo in de eerste coronagolf en geldt ook voor de huidige tweede golf. Daarnaast zijn onze wijkwerkers extra actief op wijkniveau en zoeken naar creatieve manieren om inwoners toch te blijven ontmoeten. Zij zijn aanwezig in wijkcentra die open zijn voor inloop / vragen van mensen en zij zetten spreekuren in de wijkcentra die open zijn voort.

Programma specifiek n.a.v. corona ​

ONS welzijn heeft voor alle inwoners van haar hele werkgebied een speciaal programma ontwikkeld samen met externe partners als GGD, Slachtofferhulp en huisartsen. Dit programma is grotendeels gebaseerd op de reguliere dienstverlening van ONS welzijn, maar waarnaar door de coronasituatie momenteel meer vraag is. Denk b.v. aan psychosociale ondersteuning, eenzaamheidbestrijding, rouw- en lotgenotencontact, financieel/juridische ondersteuning en schuldhulpverlening /armoedebestrijding.

Vrijwilligersbemiddeling

Tijdens de eerste coronagolf melden zich veel vrijwilligers aan die iets wilden betekenen voor een ander. Nu in de tweede golf zien we dat de vraag naar vrijwilligers juist groter is dan de instroom. Dit komt gedeeltelijk doordat mensen nu toch kunnen doorwerken, of weer werk hebben gevonden waardoor ze vaak minder tijd en ruimte hebben om iets te doen qua vrijwilligerswerk. Ook zien we dat de vraag naar ondersteuning vanuit overbelaste mantelzorgers is toegenomen.

ONS welzijn doet op verschillende manieren oproepen aan mensen die iets voor een ander willen betekenen. Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar, en kunnen zorgen dat mensen elkaar vinden en aan elkaar gekoppeld worden.

Meer weten over onze dienstverlening of je aanmelden voor vrijwilligerswerk?

Bel ONS welzijn via 088 3742525 of email naar info@ons-welzijn.nl.

Publicatie datum: 29 oktober 2020