ontslag nemen

Bestuurder Miriam v.d. Smissen vertrekt bij ONS welzijn

“De basis staat om de komende jaren op verder te bouwen”

Oss, 6 januari 2020 - Per 1 maart 2020 vertrekt Miriam van der Smissen als bestuurder van ONS welzijn. “We zijn trots op wat er bereikt is in de afgelopen vier jaar onder deze bestuurder bij ONS welzijn”, zegt Barth van Eeten, voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting. “Er is vanuit verbinding een organisatie neergezet, er zijn teams ontstaan en er is gewerkt vanuit het vertrouwen in professionals en de eigen kracht van cliënten. Dat is een prima basis om de komende jaren op verder te bouwen.” Er is inmiddels een procedure gestart om een nieuwe bestuurder te vinden voor ONS welzijn.

"Geheel nieuwe wijze van werken“

Vier jaar geleden begon ONS welzijn als een juridische fusie tussen vier organisaties”, blikt Miriam van der Smissen terug. “We hebben het met elkaar from scratch opgebouwd. Vanuit veel betrokkenheid, maar uiteraard ook onzekerheid. Wij zijn er samen in geslaagd om onze diensten geïntegreerd aan te bieden en aan te laten sluiten op de vraag. Dat is een grote verdienste. Daarnaast werd er tegelijkertijd ook een geheel nieuwe wijze van werken en samenwerken gevraagd. We werken vanuit de kracht van mensen, vanuit wat er wél kan. Dit is een cultuur geworden binnen ONS welzijn en dat dragen we ook naar buiten uit. Het is een positief uitgangspunt dat ervoor zorgt dat mensen meer regie krijgen over hun leven, gesteund zelfredzaam worden en daarmee ook op de langere termijn beter geholpen zijn. Meer welzijn leidt uiteindelijk tot minder zorg. Ik ben er trots op dat we dat voor elkaar krijgen. Na vier jaar ben ik toe aan een nieuwe uitdaging. In iets nieuws opzetten ligt mijn grootste kracht en dat wil ik graag nog een keer doen. Ik heb de Raad van Toezicht eind 2019 laten weten dat ik het borgen van alle goede zaken die we in de afgelopen vier jaar hebben ontwikkeld met vertrouwen doorgeef aan mijn opvolger.

”Het resultaat is ernaar “

Wij zien als Raad van Toezicht dat de toegevoegde waarde die ONS welzijn biedt door alle partijen wordt herkend en erkend. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit niet vanzelf is gegaan en veel energie van alle betrokkenen heeft gevraagd. Maar het resultaat is er wel naar. De schotten zijn weggehaald en telkens wordt elkaar de vraag gesteld: wat kan ik/kun jij bijdragen zodat het geheel beter wordt? Dit is een constructieve grondhouding die voortdurend leidt tot een betere samenwerking. We zijn er nog niet, maar met deze houding komen we er absoluut”, zegt Barth van Eeten. Ook al is het vertrek van de huidige bestuurder tijdig bekend geworden, de Raad van Toezicht gaat er niet vanuit dat de benoemingsprocedure voor een nieuwe bestuurder voor 1 maart zal zijn afgerond. Er wordt daarom gezocht naar een interim bestuurder. Deze persoon kan dan tijdelijk de taken van de huidige bestuurder waarnemen tot de komst van de nieuwe bestuurder. Tot 1 maart zal Miriam van der Smissen haar werkzaamheden gewoon voortzetten.

Publicatie datum: 8 januari 2020