Annulering/voortgang Café Brein

Vanuit de werkgroep Café Brein is wegens corona besloten om de komende bijeenkomst met het thema NAH en Mantelzorg op 19 oktober in Uden en op 20 oktober in Oss niet door te laten gaan. Dit Thema zal verschoven worden naar het volgend jaar.

De bijeenkomsten op 16 november in Uden en op 17 november in Oss met het thema Angst en Vertrouwen, gaan vooralsnog, wel door, maar mogelijke op een andere, eventueel digitale manier. Hierover komt nog verdere informatie.

De anderhalve-meter-samenleving is vooralsnog de nieuwe realiteit. Daarin zoeken we naar nieuwe manieren om toch in contact met elkaar te blijven. Daarom willen wij u een aantal vragen voorleggen, met het vriendelijke verzoek om deze te beantwoorden en aan ons terug te sturen, zie de mailadressen hieronder:

  • Zou u het op prijsstellen als de geplande themabijeenkomsten digitaal, bijvoorbeeld via ZOOM, plaats vinden? 
  •  Heeft u in deze Coronatijd behoefte aan hulp en ondersteuning en op welke manier? Te denken valt aan: telefonisch contact, contact met lotgenoten via telefooncirkel, kleine ontmoetingsgroep, met elkaar activiteiten ondernemen(bijv. wandelen). 
  •  Hoe vergaat het u in deze moeilijke tijd, waar loopt u tegen aan, wat mist u het meest, waar heeft u behoefte aan, waarmee zou u geholpen zijn? 

Graag zien wij uw reactie tegemoet! Namens de werkgroep Café Brein Oss en Uden-Veghel,

Henk van Rijn (henk.vanrijn@ons-welzijn.nl)
en
Monique Jacobs (monique.jacobs@swzzorg.nl)

Publicatie datum: 8 oktober 2020