Informatiegids voor Senioren

ONS welzijn heeft de Informatiegids voor Senioren uitgebracht. De Gids bevat tal van tips voor ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig in onze samenleving te kunnen blijven functioneren. In zeven hoofdstukken worden alle aspecten van het ouder worden onder de loep genomen, zoals bijvoorbeeld geldzaken, zorg, wonen en (openbaar) vervoer. Ook wordt aandacht besteed aan vrijetijdsbesteding en andere zaken die het leven op wat hogere leeftijd aangenaam kunnen maken.
De Gids bevat is ook nuttig voor mensen die de zorg voor een ouder iemand op zich genomen hebben.

Er zijn twee versies, een gedrukte en een digitale. Geïnteresseerden kunnen de gids gratis aanvragen via telefoonnummer (088) 374 25 25. De digitale versie vindt u op deze website via de button ONS WELZIJN, onder Publicaties. 
U kunt voor de digitale versie ook op deze link klikken.Publicatie datum: 10 juli 2019