Vrijwillig ouderenbezoeker (M/V)

Regelmatig een bezoekje brengen aan ouderen, samen met hen naar een activiteit gaan of een wandeling in de frisse lucht maken

Over de organisatie

ONS welzijn. Ieder mens doet mee en telt mee. Dat is onze missie. We maken groei en ontwikkeling van de mens en de maatschappij mogelijk door samen met burgers, netwerkpartners en beleidsmakers te bouwen aan een samenleving waarin iedereen van waarde is, iedereen mee mag en kan doen en jeugd veilig kan opgroeien. Voor meer informatie over de organisatie kijk op www.ons-welzijn.nl

Korte omschrijving werkzaamheden

Ouderen die niet veel contacten buitenshuis hebben en zich daardoor alleen voelen regelmatig bezoeken. Dit breekt de stilte van alledag. Ook samen naar een activiteit gaan die de oudere interessant lijkt behoort tot de mogelijkheden. Een wandeling in de frisse lucht doet de oudere, die mogelijk gebruik maakt van een rolstoel of een rollator, ook vaak goed.

Gevraagd wordt

- Vriendschappelijke contacten kunnen leggen en onderhouden

Geboden wordt

- Toerusting cursus en vervolgcursussen 
- Themabijeenkomsten 
- Terugkombijeenkomsten 
- Professionele begeleiding 
- Verzekering.

Werktijden

1 à 2 uur per week; in onderling overleg.

Aannameprocedure

Kennismakingsgesprek.

Interesse in deze vacature? Stuur een mail aan vpbernheze@ons-welzijn.nl

Publicatie datum: 12 februari 2018