training Uit de Schaduw Van een Ander (partnergeweld)

Cursus/Activiteit

De methode ‘Uit de schaduw van de ander’ is het stoppen van het partnergeweld en het doorbreken van de cirkel van geweld die leidt tot sociaal isolement.

Doelgroep

Vrouwelijke, volwassen slachtoffers van psychisch, lichamelijk of seksueel partnergeweld.

Inhoud/ programma

01. Kennismaking
02. Zelfbeeld
03. Geweld in relaties
04. Grenzen: mijn grenzen-jouw grenzen
05. Eigen verhaal
06. Afhankelijkheid en autonomie
07. Schaamte en schuld
08. Macht en onmacht
09. Tussenevaluatie
10. Overleven: hoe doe je dat
11. Man-vrouw verhoudingen
12. Agressie
13. Loyaliteit en intimiteit
14. Voorkomen van geweld
15. Kritiek en waardering
16. Voor je zelf zorgen
17. Eigen kracht
18. Eindevaluatie en afscheid
Follow up 1; jezelf zijn
 Follow up 2: jezelf blijven

Werkwijze

In elke bijeenkomst komt een (vastliggend) thema aan bod dat bijdraagt aan het inzichtelijk maken van de eigen positie en verantwoordelijkheden. Thema’s zijn bijvoorbeeld loyaliteit en intimiteit en man-vrouwverhoudingen. Twee vaste (vrouwelijke) hulpverleners begeleiden de groep.

Bijeenkomsten

18 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur.

Aanmelden

De manier van aanmelden is afhankelijk van de gemeente waarin u woont. 
Klik hier voor de lijst met gemeenten.


Gepubliceerd op: 7 september 2020